Hlavní obsah

akt

Vyskytuje se v

récognitif: acte récognitifstvrzující listina

apôtre: Actes des apôtresSkutky apoštolů jedna z knih Nového zákona

décès: acte de décèsúmrtní list

naissance: práv. acte de naissancerodný list

notoriété: práv. acte de notoriétéúřední potvrzení o všeobecně známé skutečnosti

privé: acte sous seing privésoukromá/soukromoprávní listina

volonté: práv. acte de dernière volontéposlední vůle

apposer: apposer sa signature à un actepodepsat spis

notarié: acte notariénotářsky ověřená listina

naissance: hovor. avaler son acte de naissancezatřepat bačkorama, natáhnout brka zemřít

apoštol: Skutky apoštolů jedna z knih Nového zákonaActes des apôtres

čin: dopustit se nelidských činůcommettre des actes de barbarie

list: oddací listacte de mariage

list: rodný listacte de naissance

listina: notářská listinaacte notarié

motiv: motiv činumobile d'un acte

oddací: oddací listacte de mariage

projev: projev nepřátelstvíacte d'hostilité

rodný: rodný listacte /extrait de naissance

skutečnost: úřední potvrzení o všeobecně známé skutečnostiacte de notoriété

tragédie: tragédie o pěti dějstvíchtragédie en cinq actes

úkon: práv. právní úkonacte juridique

vůle: poslední vůledernières volontés , acte de dernière volonté, testament

úmrtní: úmrtní listacte de décès

acte: actesspisy, akta, úřední protokoly

acte: actessborník (příspěvků) konferenčních

acte: prendre acte de qqchdát do protokolu, (za)protokolovat co, sepsat zápis o čem

acte: faire acte de qqchprojevit, dokázat co

acte: acte médicallékařský zákrok

acte: acte (juridique)právní úkon, právní jednání

acte: Actes des ApôtresSkutky Apoštolů

acte: prendre acte de qqchzapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat co

acte: dont acteskončeno a podepsáno závěr protokolu, bereme na vědomí