Hlavní obsah

dnes, hovor. dneska

Příslovce

  1. (tohoto dne) aujourd'huidnes ráno/večerce matin/soirKolikátého je dnes?Quel jour sommes-nous?
  2. (v současnosti) de nos jours, à présent

Vyskytuje se v

ještě: ještě dnesaujourd'hui même

kolikátý: Kolikátého (dnes) je?Le combien sommes-nous ?

večer: dnes večerce soir

anebo: buď dnes anebo zítrasoit aujourd'hui ou demain

možná: Pokud možná ještě dnes.Encore aujourd'hui si (c'est) possible.

odpoledne: dnes odpolednecet après-midi

slunce: Dnes svítí slunce.Aujourd'hui, il fait (du) soleil.

volno: Mám dnes večer volno.Je suis libre ce soir.

že: Že je dnes ale hezky!Comme il fait beau aujourd'hui !

odkládat: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

même: aujourd'hui mêmejiž dnes, ještě dnes

par: par les temps qui courentdnes, nyní, v současné době

soir: ce soirdnes večer

aller: Ce soir, je vais me coucher tôt.Dnes večer si půjdu brzo lehnout.

après-midi: cet après-mididnes odpoledne

ce: ce soirdnes večer

devoir: Il doit terminer ce travail ce soir.Tu práci musí dokončit dnes večer.

libre: Je suis libre ce soir.Mám dnes večer čas., Dnes večer jsem volný.

seize: Nous sommes le 16.Dnes je šestnáctého.

cours: Ces usages n'ont plus cours.Dnes už to není zvykem., Tyto zvyky se už neudržují.

demain: Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

lendemain: Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.