Hlavní obsah

kolikátý

Číslovka

  1. (v otázce na pořadí) le combienKolikátého (dnes) je?Le combien sommes-nous ?
  2. hovor.(několikátý) plusieurs

Vyskytuje se v

tolik: tak mnoho - kolik autant de... que detolik - kolik

brát: Tu touches combien par mois ?Kolik bereš měsíčně ?

dnes: Quel jour sommes-nous?Kolikátého je dnes?

kolikátý: Le combien sommes-nous ?Kolikátého (dnes) je?

být: Quelle heure est-il ?Kolik je hodin?

celkem: Ça fait combien en tout?Kolik to dělá celkem?

dělat: Ça fait combien?Kolik to dělá?

hodina: Quelle heure est-il ?Kolik je hodin?

léto: Quel âge as-tu ?Kolik je ti let?

stát: Ça fait combien ?Kolik to stojí?

v, ve: À quelle heure ?V kolik hodin?

vážit: Tu pèses combien ? – Je pèse 70 kilos.Kolik vážíš? – Vážím 70 kilo.

že: Combien as-tu dit que vous étiez ?Kolik že vás bylo?

hlava: Autant d'hommes, autant d'avis.Kolik hlav, tolik rozumů.

que: que de qqchjak (moc), kolik čeho

avoir: Avez-vous l'heure ?Víte, kolik je hodin?

combien: Combien ça coûte ?Kolik to stojí?

coûter: Combien coûte cette voiture ?Kolik stojí to auto?

falloir: Combien vous faut-il ?Kolik potřebujete?

idée: As-tu une idée du prix ?Víš, kolik to asi stojí?

autant: autant d'hommes, autant d'aviskolik hlav, tolik rozumů

kolik: Quelle heure est-il ?Kolik je hodin?