Hlavní obsah

tolik

Příslovce

  1. (o množství) čeho autant de qqch
  2. tolik - kolik (tak mnoho - kolik) autant de... que de
  3. tolik a tolik (nedefinované množství, číslo ap.) tant
  4. (tak mnoho) tellement, tant

Vyskytuje se v

procento: tant pour centtolik a tolik procent

stejně: autant questejně tolik jako

hlava: Autant d'hommes, autant d'avis.Kolik hlav, tolik rozumů.

kolik: autant d'hommes, autant d'aviskolik hlav, tolik rozumů

tant: tant pour centtolik a tolik procent

autant: autant d'hommes, autant d'aviskolik hlav, tolik rozumů

tolik: tak mnoho - kolik autant de... que detolik - kolik