Hlavní obsah

tellement [tεlmɑ̃]

Příslovce

  1. tolik, takC'est tellement facile.To je tak snadné.hovor. pas tellementmoc nepas tellement... que +subj.ne tak..., aby
  2. o tolik, daleko, mnohempřed komparativemCe serait tellement mieux !To by bylo mnohem lepší!
  3. hovor.de qqch tolik čeho hodně

Vyskytuje se v

enseigne: à telle enseigne quedůkazem toho je, že..., což je možné dokázat tím, že...

manière: de (telle) manière quetak, aby...

tel: comme teljako takový

tel: en tant que teljako takový

tel: tel... teljaký, takový

tel: tel que...qqn (takový) jako kdo

tel: tel que...jako (například)...

tel: tel que...takový jak(o), tak jak

tel: tel queltakový, jaký je, tak

tel: rien de telnení nad

tel: de telle manière que+ind. tak, že..., +subj. tak, aby...

tel: à tel pointdo té míry, tak (moc)

tel: tel... quikdo

tel: un telten a ten

comportement: avoir tel comportement à l'égard de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

quel: tel queltak(ový), jak(ý) je

échelle: sur une telle échellev takovém měřítku, v takové míře

tel: Telle est ma décision.Takové je mé rozhodnutí.

tel: tel ou teltakový nebo takový

fils: tel père, tel filsjaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromu

maître: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

rire: Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera.Kdo se směje v pátek, pláče ve svátek.

tel: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

tel: Tel est pris qui croyait prendre.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

valet: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán