Hlavní obsah

tellement [tεlmɑ̃]

Příslovce

  1. tolik, takC'est tellement facile.To je tak snadné.hovor. pas tellementmoc nepas tellement... que +subj.ne tak..., aby
  2. o tolik, daleko, mnohempřed komparativemCe serait tellement mieux !To by bylo mnohem lepší!
  3. hovor.de qqch tolik čeho hodně

Vyskytuje se v

manière: de (telle) manière quetak, aby...

tel: comme teljako takový

comportement: avoir tel comportement à l'égard de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

quel: tel queltak(ový), jak(ý) je

tellement: hovor. pas tellementmoc ne

échelle: sur une telle échellev takovém měřítku, v takové míře

fils: tel père, tel filsjaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromu

maître: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

rire: Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera.Kdo se směje v pátek, pláče ve svátek.

valet: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán

enseigne: à telle enseigne quedůkazem toho je, že..., což je možné dokázat tím, že...