Hlavní obsah

aussi [osi]

Vyskytuje se v

falloir: Il me faudrait aussi du vinaigre.Budu ještě potřebovat ocet. při nákupu

ale: non seulement... mais aussi...nejen... ale i...

jak: toi aussi bien que moijak ty, tak já

stejně: Il est aussi grand que vous.Je stejně velký jako vy.

tobě: à toi aussi, de mêmetobě taky odpověď na přání

zrovna: Il est aussi grand que son père.Je zrovna tak vysoký jako otec.

let: aussi secv cuku letu rychle

aussi: aussi que(právě) tak... jako