Hlavní obsah

stejně, stejno

Vyskytuje se v

stejný: stejného druhu, stejné povahyde même nature

úroveň: ve/na stejné úrovnide niveau

vlastnost: Má stejné vlastnosti jako její otec.Elle est bien la fille de son père.

díl: rozdělit na tři díly/stejným dílemdiviser en trois parties/en parties égales

délka: být na stejné vlnové délce rozumět siêtre sur la même longueur d'onde

elán: pokračovat se stejným elánemcontinuer sur sa lancée

historie: Je to stále ta stejná historie. pořád dokolaC'est toujours la même histoire.

mince: oplatit stejnou mincí komurendre la politesse à qqn

oplatit: oplatit stejnou mincí komurendre la pareille/la réciproque à qqn

písnička: opakovat stále stejnou písničkurépéter toujours la même chanson

těsto: být ze stejného těstaêtre de la même farine

façon: stejně jakoen même façon que

manière: stejně, právě takde la même manière

pareil: splatit komu stejnou mincírendre la pareille à qqn

réciproque: oplácet komu stejnýmrendre la réciproque à qqn

le, la: Víte to stejně jako já.Vous le savez comme moi.

bord: Jsme na stejné lodi.Nous sommes du même bord.

égal: za jinak stejných okolnostítoutes choses égales d'ailleurs

enseigne: být na tom stejně jako kdoêtre logé à la même enseigne que qqn

farine: ze stejného těstade la même farine

fil: (přesně) ve stejném směru jako codans le droit fil de qqch

lancée: pokračovat se stejným elánemcontinuer sur sa lancée

onde: být na stejné vlnové délce rozumět sihovor. être sur la même longueur d'onde

rendre: odplatit komu stejnou mincírendre à qqn la monnaie de sa pièce

stejně: stejně tolik jakoautant que