Hlavní obsah

stejně, stejno

Vyskytuje se v

stejný: stejného druhu, stejné povahyde même nature

stejný: desetkrát opakovat tu stejnou věcrépéter dix fois la même chose

úroveň: ve/na stejné úrovnide niveau

vlastnost: stejné vlastnosti jako její otec.Elle est bien la fille de son père.

díl: rozdělit na tři díly/stejným dílemdiviser en trois parties/en parties égales

délka: být na stejné vlnové délce rozumět siêtre sur la même longueur d'onde

elán: pokračovat se stejným elánemcontinuer sur sa lancée

historie: Je to stále ta stejná historie. pořád dokolaC'est toujours la même histoire.

mince: oplatit stejnou mincí komurendre la politesse à qqn

oplatit: oplatit stejnou mincí komurendre la pareille/la réciproque à qqn

písnička: opakovat stále stejnou písničkurépéter toujours la même chanson

stejný: ze stejného těstade la même farine

těsto: být ze stejného těstaêtre de la même farine

façon: en même façon questejně jako

manière: de la même manièrestejně, právě tak

pareil: rendre la pareille à qqnsplatit komu stejnou mincí

réciproque: rendre la réciproque à qqnoplácet komu stejným

le, la: Vous le savez comme moi.Víte to stejně jako já.

bord: Nous sommes du même bord.Jsme na stejné lodi.

égal: toutes choses égales d'ailleursza jinak stejných okolností

enseigne: être logé à la même enseigne que qqnbýt na tom stejně jako kdo

farine: de la même farineze stejného těsta

fil: dans le droit fil de qqch(přesně) ve stejném směru jako co

lancée: continuer sur sa lancéepokračovat se stejným elánem

onde: hovor. être sur la même longueur d'ondebýt na stejné vlnové délce rozumět si

rendre: rendre à qqn la monnaie de sa pièceodplatit komu stejnou mincí