Hlavní obsah

stejný

Přídavné jméno

  1. (se stejnými vlastnostmi ap.) même, égal/-ale , pareil/-eillestejného druhu, stejné povahyde même nature
  2. (totožný, tentýž) même, égal/-ale , pareil/-eilledesetkrát opakovat tu stejnou věcrépéter dix fois la même chose

Vyskytuje se v

úroveň: de niveauve/na stejné úrovni

vlastnost: Elle est bien la fille de son père.Má stejné vlastnosti jako její otec.

díl: diviser en trois parties/en parties égalesrozdělit na tři díly/stejným dílem

délka: être sur la même longueur d'ondebýt na stejné vlnové délce rozumět si

elán: continuer sur sa lancéepokračovat se stejným elánem

historie: C'est toujours la même histoire.Je to stále ta stejná historie. pořád dokola

mince: rendre la politesse à qqnoplatit stejnou mincí komu

oplatit: rendre la pareille/la réciproque à qqnoplatit stejnou mincí komu

písnička: répéter toujours la même chansonopakovat stále stejnou písničku

těsto: être de la même farinebýt ze stejného těsta

pareil: rendre la pareille à qqnsplatit komu stejnou mincí

réciproque: rendre la réciproque à qqnoplácet komu stejným

bord: Nous sommes du même bord.Jsme na stejné lodi.

égal: toutes choses égales d'ailleursza jinak stejných okolností

farine: de la même farineze stejného těsta

fil: dans le droit fil de qqch(přesně) ve stejném směru jako co

lancée: continuer sur sa lancéepokračovat se stejným elánem

onde: hovor. être sur la même longueur d'ondebýt na stejné vlnové délce rozumět si

rendre: rendre à qqn la monnaie de sa pièceodplatit komu stejnou mincí

stejný: de même naturestejného druhu, stejné povahy