Hlavní obsah

týž, tentýž

Vyskytuje se v

den: téhož dnele jour même

slovo: týmiž slovyen propres termes

espèce: téhož druhu, (ten)týžde la même espèce

même: Je to totéž.C'est la même chose.

suivre: dále prodávat/vyrábět (týž) výrobeksuivre un produit

refaire: udělat znovu tytéž chybyrefaire les mêmes erreurs

týž: táž, tatážla même