Hlavní obsah

týž, tentýž

Vyskytuje se v

den: téhož dnele jour même

slovo: týmiž slovyen propres termes

espèce: de la même espècetéhož druhu, (ten)týž

même: C'est la même chose.Je to totéž.

suivre: suivre un produitdále prodávat/vyrábět (týž) výrobek

refaire: refaire les mêmes erreursudělat znovu tytéž chyby