Hlavní obsah

encore [ɑ̃kɔʀ]

Vyskytuje se v

passer: passer (encore)budiž, dejme tomu

coup: encore un coupještě jednou

fois: encore une foisještě jednou

apprendre: Il a encore beaucoup à apprendre.Má se ještě hodně co učit.

connaître: Vous ne me connaissez pas encore.Ještě mě neznáte.

davantage: davantage encoreještě víc

mais: Mais encore ?A (co) dál?, No a?

pas: pas encoreještě ne

collant: Encore là ! Il est collant !Už je zase tady! Ten je ale dotěrný!

ještě: encore une foisještě jednou

zatím: pas encorezatím (ještě) ne

chodit: Ne pars pas encore !Nechoď ještě!

možná: Encore aujourd'hui si (c'est) possible.Pokud možná ještě dnes.

zase: Encore?Už zase?

zkoušet: Je ne l'ai pas encore essayé.Zatím jsem to nezkoušel.

péct: Qu'est-ce qu'il fricote encore ?Co zase peče?

žhavý: Il faut battre le fer quand il est encore chaud.Železo se musí kout, dokud je žhavé.

encore: pas encoreještě ne