Hlavní obsah

dnes

Vyskytuje se v

ještě: aujourd'hui mêmeještě dnes

kolikátý: Le combien sommes-nous ?Kolikátého (dnes) je?

večer: ce soirdnes večer

anebo: soit aujourd'hui ou demainbuď dnes anebo zítra

možná: Encore aujourd'hui si (c'est) possible.Pokud možná ještě dnes.

odpoledne: cet après-mididnes odpoledne

slunce: Aujourd'hui, il fait (du) soleil.Dnes svítí slunce.

volno: Je suis libre ce soir.Mám dnes večer volno.

že: Comme il fait beau aujourd'hui !Že je dnes ale hezky!

odkládat: Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

même: aujourd'hui mêmejiž dnes, ještě dnes

par: par les temps qui courentdnes, nyní, v současné době

soir: ce soirdnes večer

aller: Ce soir, je vais me coucher tôt.Dnes večer si půjdu brzo lehnout.

après-midi: cet après-mididnes odpoledne

ce: ce soirdnes večer

devoir: Il doit terminer ce travail ce soir.Tu práci musí dokončit dnes večer.

libre: Je suis libre ce soir.Mám dnes večer čas., Dnes večer jsem volný.

seize: Nous sommes le 16.Dnes je šestnáctého.

cours: Ces usages n'ont plus cours.Dnes už to není zvykem., Tyto zvyky se už neudržují.

demain: Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

lendemain: Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

dnes: ce matin/soirdnes ráno/večer