Hlavní obsah

slunce

Podstatné jméno, rod střední

  1. (naše hvězda) Soleil mDnes svítí slunce.Aujourd'hui, il fait (du) soleil.východ/západ sluncelever m/coucher m du soleilzatmění Slunceéclipse f du Soleil
  2. (světlo, teplo ze slunce) (lumière du) soleil m

Vyskytuje se v

oběh: révolution de Terre autour du Soleilastron. oběh Země kolem Slunce

proti: lunettes solairesbrýle proti slunci

západ: soleil couchantzápad slunce

žhavý: soleil ardentžhavé slunce

mhouřit: cligner les yeux pour éviter la lumière du soleilmhouřit oči na slunci

svítit: Il fait (du) soleil.Svítí slunce.

jasný: C'est clair comme le jour.Je to nad slunce jasné.

kvítí: Un de perdu, dix de retrouvés.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

místo: avoir sa place au soleilmít své místo na slunci

couchant: soleil couchantzapadající slunce, západ slunce

lampe: lampe à bronzerhorské slunce přístroj vyzařující UV paprsky

aveugler: Le soleil m'aveugle.Slunce mě oslňuje.

coucher: au coucher du soleilpři západu slunce

le, la: le SoleilSlunce

tant: Sortons tant qu'il y a du soleil.Pojďme ven, dokud svítí slunce.

venter: Qu'il pleuve ou qu'il vente.Ať prší nebo svítí slunce.

dix: hovor. un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)spro jedno kvítí slunce nesvítí, za jednoho deset

lézard: faire le lézardlenošivě se vyhřívat na slunci

plomb: soleil de plombpražící slunce

retrouver: Un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

roche: clair comme de l'eau de rochenad slunce jasnější

sous: rien de nouveau sous le soleilnic nového pod sluncem

slunce: éclipse du Soleilzatmění Slunce