Hlavní obsah

poser [poze]

Tranzitivní sloveso

 1. qqch klást, položit, postavit co kam
 2. položit, pokládat nainstalovat, zřídit
 3. přen.předpokládatposer un principestanovit zásaduposons quepředpokládejme, žeposer problèmepůsobit problémy
 4. poser une question à qqn položit komu otázkuposer une colle à qqndát komu těžkou otázkuposer sa candidatureohlásit svou kandidaturu, kandidovat
 5. qqn zjedn(áv)at komu jméno o věci
 6. odložit, složit zbraně ap., odhodit masku ap.poser un lapin à qqnnepřijít na schůzku s kým, napálit koho
 7. sur qqch spočívat, ležet na čem
 8. stát modelem, pózovat, fotit o modelu, modelce
 9. přen.chovat se afektovaně, být pozér, pózovat
 10. hovor.à qqn dělat (ze sebe) koho, hrát si na koho
 11. se poser postavit se, posadit se, sedat si

Vyskytuje se v

poser: poser une questionà qqn položit komu otázku

base: établir/poser/jeter les bases de qqchpoložit základy, vytvořit předpoklady

devinette: poser une devinettedát hádanku

pose: temps de pose(doba) expozice

séance: séance de posesezení malíři

film: pellicule 24 posesfot. film s 24 snímky

chyták: poser une colle à qqndát komu chyták

klást: (se) poser une/des question(s)klást (si) otázku/otázky

model: posersedět modelem

oběť: se poser en victimedělat ze sebe oběť

otázka: poser une question à qqnpoložit komu otázku

tělísko: se faire poser un stériletnechat si zavést nitroděložní tělísko

základ: poser les bases de qqchpoložit základy čeho

položit: poser les fondements de qqchpřen. položit základy čeho, k čemu

posrat se: posrat se strachychier dans son froc

schůzka: poser un lapinnepřijít na schůzku

lapin: poser un lapinà qqn nepřijít na schůzku s kým