Hlavní obsah

poser [poze]

Tranzitivní sloveso

 1. qqch klást, položit, postavit co kam
 2. položit, pokládat nainstalovat, zřídit
 3. přen.předpokládatposer un principestanovit zásaduposons quepředpokládejme, žeposer problèmepůsobit problémy
 4. poser une question à qqn položit komu otázkuposer une colle à qqndát komu těžkou otázkuposer sa candidatureohlásit svou kandidaturu, kandidovat
 5. qqn zjedn(áv)at komu jméno o věci
 6. odložit, složit zbraně ap., odhodit masku ap.poser un lapin à qqnnepřijít na schůzku s kým, napálit koho
 7. sur qqch spočívat, ležet na čem
 8. stát modelem, pózovat, fotit o modelu, modelce
 9. přen.chovat se afektovaně, být pozér, pózovat
 10. hovor.à qqn dělat (ze sebe) koho, hrát si na koho
 11. se poser postavit se, posadit se, sedat si

Vyskytuje se v

film: fot. film s 24 snímkypellicule 24 poses

chyták: dát komu chytákposer une colle à qqn

klást: klást (si) otázku/otázky(se) poser une/des question(s)

model: sedět modelemposer

oběť: dělat ze sebe oběťse poser en victime

otázka: položit komu otázkuposer une question à qqn

tělísko: nechat si zavést nitroděložní tělískose faire poser un stérilet

základ: položit základy čehoposer les bases de qqch

položit: přen. položit základy čeho, k čemuposer les fondements de qqch

posrat se: posrat se strachychier dans son froc

schůzka: nepřijít na schůzkuposer un lapin

base: établir/poser/jeter les bases de qqchpoložit základy, vytvořit předpoklady

devinette: poser une devinettedát hádanku

pose: temps de pose(doba) expozice

séance: séance de posesezení malíři

pose: À vous la pose.Jste (první) na řadě. v dominu

lapin: poser un lapinà qqn nepřijít na schůzku s kým