Hlavní obsah

froid [fʀwaˌ fʀwad]

Podstatné jméno mužské

  • zima, chlad(no)J'ai froid.Je mi chladno.prendre froidnachladit se, nastydnout

Vyskytuje se v

froid: za studena, přen. s chladnou hlavouà froid

peler: klepat se zimoupeler (de froid)

façon: rezervované/chladné/slušné chovánífaçons réservées/froides/polies

infusion: maceraceinfusion à froid

prendre: nachladit seprendre froid

sang-froid: zachovat si chladnou hlavugarder son sang-froid

sibérien: sibérie, zima jako na Sibiřipřen. froid sibérien

viande: nářezviande froide

bleuir: zmodrat zimoubleuir de froid

claquer: cvakat zuby zimouclaquer des dents (de froid)

faire: Je pěkně/zima/slunečno.Il fait beau/froid/soleil.

canard: zima jako v morněfroid de canard

chat: Kdo se jednou spálil, ten i na studené fouká.Chat échaudé craint l'eau froide.

chaud: chválit i hanět jedním dechemsouffler le chaud et le froid

loup: psí zimafroid de loup

marbre: chladný jako mramor, studený jako ledfroid comme le marbre

moelle: být promrzlý na kostavoir froid jusqu'à la moelle des os

noir: strašná zimafroid noir

perclus: být celý zkřehlýêtre perclus de froid

plat: S pomstou nespěchej, dokud hlava horká.La vengeance est un plat qui se mange froid.

bufet: studený bufetbuffet froid

chladno: noční chladnofroid de nuit

chladnokrevně: udělat co chladnokrevněfaire qqch avec sang-froid

nudný: nudný patronhovor. pisse-froid

studený: výtv. studené barvycouleurs froides

zadobře: nebýt zadobře s kýmêtre en froid avec qqn

být: Je mi zima/hanba/do pláče.J'ai froid/honte/envie de pleurer.

celý: být celý zkřehlýêtre perclus de froid

kohoutek: kohoutek na studenou/teplou vodurobinet d'eau froide/chaude

kuchyně: studená/teplá kuchyněrepas froids/chauds

zima: Je mi zima.J'ai froid.

hlava: zachovat si chladnou hlavugarder/conserver son sang-froid

chladně: chovat se chladně ke komubattre froid à qqn

chladný: být ke komu chladnýbattre froid à qqn

márnice: Je tu (zima) jak v márnici.Il fait froid ici comme dans une tombe.

nechávat: nechávat koho chladnýmlaisser qqn froid

otřást: Otřásla jím zima.Le froid l'a fait tressaillir., Il a tremblé de froid.

pro: mít pro strach udělánone pas avoir froid aux yeux

promrzlý: být promrzlý na kostavoir froid jusqu'à la moelle des os

průvan: chytit průvanprendre froid dans un courant d'air

psinec: zima jak v psincifroid de canard

Rusko: zima jako v Ruskufroid de canard