Hlavní obsah

let [let]

Vyskytuje se v

babí: babí létoété de la Saint Martin, pavučina fils de la Vierge

dospívání: léta dospívánívertes années

léto: v nejparnějším létěau (plus) fort de l'été

léto: babí léto pavučinafil de la vierge

léto: dvacet let nato, po dvaceti letechvingt ans après

léto: v nejlepších letechdans la fleur de l'âge

léto: osoba ve středních letechpersonne entre deux âges

léto: v padesátých letechdans les années 50

mladý: za mých mladých letde mon temps, dans mon jeune temps

během: během letuen (plein) vol

být: Je mu dvacet let.Il a vingt ans.

hit: hity 60. lettubes des années 1960

i: jak v létě, tak i v ziměen été ainsi qu'en hiver

kolik: Kolik je mu let?Quel âge a-t-il ?

léto: Kolik je ti let?Quel âge as-tu ?

léto: před dvěma letyil y a deux ans

letos: letos v létěcet été

přes, přese: přes třicet letplus de trente ans

působit: Společnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

se, si: Ten dům se staví už pět let.On construit cette maison depuis cinq ans.

století: padesátá léta osmnáctého stoletíles années cinquante du dix-huitième siècle

trvat: Jak dlouho trvá let?Combien de temps dure le vol ?

uplynout: Od té události uplynulo už mnoho let.Il s'est écoulé plusieurs années depuis cet événement.

věk: ve věku čtyřiceti letà l'âge de quarante ans

vnitrostátní: vnitrostátní letyvols intérieurs

été: été comme hiverv zimě v létě pořád

fil: fils de la viergebabí léto vlákno

ingrat: âge ingratklackovitá léta puberta

lustre: des lustresléta, roky

rase-mottes: vol en rase-motteslet těsně při zemi

soixante: les années 60šedesátá léta

spatial: voyage spatialkosmický let

trente: les années 30třicátá léta

vierge: fil de la viergebabí léto pavučina

vol: au volv letu, v běhu, rychle

x: pendant x annéesx let, (po) určitou dobu

aliter: alité depuis des annéesléta upoutaný na lůžko

aller: L'été s'en va.Léto odchází.

annuler: Le vol pour Lisbonne a été annulé.Let do Lisabonu byl zrušen.

an: bon an, mal anjak šla léta, rok co rok

hiver: été comme hiverv zimě v létě

rajeunir: hovor. Cela ne me rajeunit pas.To mi léta neubere., Nemládnu.

vache: les sept vaches grasses et les sept vaches maigressedm tučných a sedm hubených let