Hlavní obsah

vol [vɔl]

Podstatné jméno mužské

  1. letprendre son volvzlétnout, odletět, vznést se
  2. běh času ap.au volv letu, v běhu, rychle
  3. hejno

Vyskytuje se v

plané: vol planéklouzavý let, plachtění

enregistreur: enregistreur de volčerná skříňka v letadle

rase-mottes: vol en rase-motteslet těsně při zemi

vol: prendre son volvzlétnout, odletět, vznést se

annuler: Le vol pour Lisbonne a été annulé.Let do Lisabonu byl zrušen.

assortir: přizpůsobit co čemu, vhodně volit, vybrat co k čemuassortir qqch à qqch

assurer: assurer sa voiture contre le volpojistit si auto proti krádeži

čára: à vol d'oiseauvzdušnou čarou

krádež: vol avec effractionkrádež vloupáním

kvalifikovaný: vol qualifiépráv. kvalifikovaná krádež

let: vol régulier/international/long-courrierpravidelný/mezinárodní/dálkový let

perspektiva: vue aérienne, vue à vol d'oiseaupohled z ptačí perspektivy

pojištěný: être couvert contre le volbýt pojištěný proti krádeži

volit: právo volit a být volendroit de voter et d'être élu

vzdušný: à vol d'oiseauvzdušnou čarou

během: en (plein) volběhem letu

oznámení: déclaration de voloznámení krádeže

trvat: Combien de temps dure le vol ?Jak dlouho trvá let?

vnitrostátní: vols intérieursvnitrostátní lety

oiseau: à vol d'oiseauvzdušnou čarou, z ptačí perspektivy