Hlavní obsah

oiseau [wazo]

Vyskytuje se v

oiseau: à vol d'oiseauvzdušnou čarou, z ptačí perspektivy

chanteur: oiseaux chanteurszpěvaví ptáci, pěvci

île: oiseau des îlesexotický pták

malheur: oiseau de malheursýček, posel špatných zpráv

niais: oiseau niaishnízdoš ptáče, které ještě neopustilo hnízdo

proie: oiseau de proiedravý pták, dravec

construire: Les oiseaux se construisent des nids.Ptáci si staví hnízda.

branche: être comme l'oiseau sur la branchebýt v nejisté situaci, nevědět, co zítřek přinese

nid: prendre l'oiseau au nidzastihnout koho doma

petit: Petit à petit l'oiseau fait son nid.Stéblo k stéblu, a ptáček hnízdo má.

rare: oiseau rarebílá vrána

vilain: vilain oiseaupovedený ptáček

bílý: merle blanc, oiseau rarebílá vrána

čára: à vol d'oiseauvzdušnou čarou

dravý: oiseau de proiedravý pták

klec: cage à oiseauxptačí klec

mozeček: cervelle d'oiseauhanl. ptačí mozeček

ohnivák: oiseau de feupták Ohnivák

perspektiva: vue aérienne, vue à vol d'oiseaupohled z ptačí perspektivy

posel: oiseau de bon augureposel dobrých zpráv

přelétavý: oiseaux de passagepřelétaví ptáci

ptačí: cage à/pour oiseauxptačí klec

pták: oiseaux chanteurszpěvní ptáci

pustit: donner la volée à un oiseau(vy)pustit ptáka na svobodu

stěhovavý: oiseaux migrateurszool. stěhovaví ptáci

špatný: oiseau de malheur/de mauvaise augureposel špatných zpráv sýček

vzdušný: à vol d'oiseauvzdušnou čarou

zpěvný: oiseaux chanteurszpěvní ptáci

mozek: avoir une cervelle d'oiseauhanl. mít ptačí mozek

povedený: vilain oiseau povedený ptáček

volný: être libre comme un oiseaubýt volný jako pták

vrána: oiseau rare, merle blancbílá vrána

lyre: oiseau lyre, oiseau-lyrelyrochvost pták