Hlavní obsah

rodina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rodiče a děti) famille f, foyer mstarat se o rodinuentretenir une famillehlava rodinychef m de famillechlouba rodinyorgueil m de la famillesynáček z dobré rodinyfils m à papa
  2. (příbuzenstvo) famille fpřiženit/přivdat se do rodinyentrer dans une famille
  3. (potomstvo) famille f

Vyskytuje se v

dobrý: être de bonne famillebýt z dobré rodiny

velký: famille nombreusevelká rodina

zpravit: aviser la famille de l'accidentzpravit rodinu o nehodě

charge: avoir la charge d'une famillemít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starosti

fils: hanl. fils à papasynáček z bohaté rodiny

foyer: fonder un foyerzaložit rodinu

le, la: hovor. les JeanJanova rodina

papa: fils à papasynáček z dobré rodiny

avoir: Il a sa famille à nourrir.Musí živit rodinu.

famille: famille nombreuserodina s více dětmi

cuillère: être né avec une cuillère d'argent dans la boucheumět se narodit, být z bohaté rodiny

dont: La famille distinguée dont il sortait.Význačná rodina, ze které pocházel.

marmite: faire bouillir la marmitepřispívat na rodinu

sortir: secret qui ne doit pas sortir d'une familletajemství, které se nesmí dostat mimo rodinu

rodina: entretenir une famillestarat se o rodinu