Hlavní obsah

mesure [m(ə)zyʀ]

Podstatné jméno ženské

 1. měření velikosti, hmotnosti, tlaku, délky, obsahu, obvodu ap.
 2. míra velikost, množství, rozsah ap., rozměrsur mesurena míru o šatech
 3. à la mesure de qqn/qqch odpovídající komu/čemu
 4. dans la mesure de qqch v mezích čeho
 5. dans la mesure où... do míry, jako..., tak, jak...
 6. à mesure que... jak, zároveň
 7. au fur et à mesure postupně
 8. měřítko délkové, posuvné ap., měřidlo, míra nářadí
 9. commune mesure společná míra, společný jmenovatel i přen.
 10. opatření preventivní, disciplinární ap.prendre des mesuresučinit opatření
 11. menzura způsob časového rozdělení skladby

Vyskytuje se v

combler: combler la mesurepřekročit (únosnou) míru

fur: au fur et à mesurepostupně

fur: au fur et à mesure quetou měrou..., podle toho, jak..., tak, jak...

fur: au fur et à mesure deqqch podle čeho

mesurer: se mesurerměřit se i přen.

mesurer: se mesureravec/à qqn (z)měřit své síly, zápasit, potýkat se s kým

outre: outre mesurenad míru

poids: poids et mesurescejchovní úřad, míry a váhy

appareil: appareil de mesureměřící přístroj

au: au fur et à mesurepostupně

battre: battre la mesureud(áv)at takt

binaire: mesure binairesudý takt

comble: mesure comblevrchovatá míra

fait: tout fait/sur mesurekonfekční/na míru

linéaire: mesure linéairedélková míra

mesurer: mesurer ses expressionsvážit slova

poids: avoir deux poids, deux mesuresměřit dvojím metrem

prévoyant: mesures prévoyantesbezpečnostní opatření

salubrité: mesures de salubrité publiquehygienická opatření

danser: danser en mesuretancovat do taktu

deux: avoir deux poids, deux mesuresměřit dvojím metrem

délkový: délková míramesure linéaire

do: do jisté mírydans une certaine mesure

hygienický: hygienická opatřenímesures de salubrité publique

hygienický: z hygienických důvodůpar mesure d'hygiène

jistý: do jisté mírydans une certaine mesure

metr: měřit metremmesurer au mètre

míra: na mírusur mesure

míra: vzít míru čehoprendre les mesures de qqch

míra: do určité mírydans une certaine mesure, jusqu'à un certain point

míra: překročit mírudépasser la mesure

možnost: v rámci jeho možnostídans la mesure de ses possibilités

naléhavý: naléhavá opatřenímesures urgentes

nemenší: v nemenší míředans une non moindre mesure

opatrnost: z opatrnostipar (mesure de) prudence

označení: označení taktusignature (de la mesure)

plošný: plošná míramesure de superficie

přístroj: měřicí přístrojeappareils de mesure

stopa: měřit pět stop šest palcůmesurer cinq pieds six pouces

takt: sudý taktmesure binaire

takt: dvoudobý taktmesure à deux temps

takt: udávat taktmarquer la mesure

takt: tancovat do taktudanser en mesure

tříčtvrteční: tříčtvrteční taktmesure à trois-quatre, mesure à trois temps

určitý: do určité míryjusqu'à un certain point, dans une certaine mesure

značný: ve značné míředans une large mesure

měřit: měřit dvojím metremavoir deux poids, deux mesures

soudit: pořek. Podle sebe soudím tebe.Je mesure les autres à mon aune.