Hlavní obsah

mesuré [məzyʀe]

Vyskytuje se v

fur: au fur et à mesurepostupně

mesure: à la mesure deqqn/qqch odpovídající komu/čemu

mesurer: se mesurerměřit se i přen.

outre: outre mesurenad míru

poids: poids et mesurescejchovní úřad, míry a váhy

appareil: appareil de mesureměřící přístroj

au: au fur et à mesurepostupně

battre: battre la mesureud(áv)at takt

binaire: mesure binairesudý takt

comble: mesure comblevrchovatá míra

fait: tout fait/sur mesurekonfekční/na míru

linéaire: mesure linéairedélková míra

prévoyant: mesures prévoyantesbezpečnostní opatření

salubrité: mesures de salubrité publiquehygienická opatření

danser: danser en mesuretancovat do taktu

deux: avoir deux poids, deux mesuresměřit dvojím metrem

délkový: mesure linéairedélková míra

do: dans une certaine mesuredo jisté míry

hygienický: mesures de salubrité publiquehygienická opatření

jistý: dans une certaine mesuredo jisté míry

metr: mesurer au mètreměřit metrem

míra: sur mesurena míru

možnost: dans la mesure de ses possibilitésv rámci jeho možností

naléhavý: mesures urgentesnaléhavá opatření

nemenší: dans une non moindre mesurev nemenší míře

odvetný: mesures de rétorsionpráv. odvetná opatření

opatrnost: par (mesure de) prudencez opatrnosti

označení: signature (de la mesure)označení taktu

plošný: mesure de superficieplošná míra

přístroj: appareils de mesureměřicí přístroje

stopa: mesurer cinq pieds six poucesměřit pět stop šest palců

takt: mesure binairesudý takt

tříčtvrteční: mesure à trois-quatre, mesure à trois tempstříčtvrteční takt

určitý: jusqu'à un certain point, dans une certaine mesuredo určité míry

značný: dans une large mesureve značné míře

měřit: avoir deux poids, deux mesuresměřit dvojím metrem

soudit: Je mesure les autres à mon aune.pořek. Podle sebe soudím tebe.

combler: combler la mesurepřekročit (únosnou) míru