Hlavní obsah

au [o]

  • stažení předložky à a určitého členu leau milieuuprostředau chocolatčokoládovýau fur et à mesurepostupně

Vyskytuje se v

akumulátor: elektr. olověný akumulátoraccumulateur au plomb

basa: sedět v baseêtre au trou

blízkost: v bezprostřední blízkosti čehoau voisinage immédiat de qqch

čert: pos(í)lat koho k čertuenvoyer qqn au diable

čert: Jděte k čertu.Allez au diable.

dálka: v dálceau loin

dávný: za dávných časůau temps jadis

dělat: dělat hloupostifaire des bêtises, vulg. faire le con, vulg. jouer au con

dítě: přivést dítě na svět poroditmettre un enfant au monde

divadlo: jít do divadlaaller au théâtre

dobročinný: dobročinná sbírkacollecte au profit d'une œuvre

dohánět: dohánět koho k zoufalstvíréduire qqn au désespoir

dohnat: dohnat koho k zoufalstvíréduire qqn au désespoir

domácnost: žena v domácnostifemme au foyer

dopravní: práv. dopravní přestupekinfraction au code de la route

fronta: jít na frontualler au front

honěná: hrát na honěnoujouer au chat perché

hořet: Hoří!Au feu !

hranice: za hranicemi této zeměau-delà des frontières de ce pays

chládek: dát koho do chládku do vězenímettre qqn au frais

chomout: strčit hlavu do chomoutuse mettre la corde au cou

chvíle: na poslední chvíliau dernier moment

chvíle: ve správnou chvíliau bon moment

chytit: chytit do pastiprendre au piège, piéger

informovat: informovat koho průběžnětenir qqn au courant

autobus: jezdit do práce autobusemprendre le bus pour aller au travail

během: během rokuau cours de l'année

blbě: Je mi blbě.J'ai mal au cœur.

blízko: být blízko zkázyêtre au bord de l'abîme

bridž: hrát bridžjouer au bridge

břicho: Bolí mě břicho.J'ai mal au ventre.

bydlet: bydlet ve Francii/v Paříži/v Renanově ulici číslo 14vivre/habiter en France/à Paris/(au) 14/ rue E. Renan

být: Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.

být: Budu čekat na rohu.J'attendrai au coin de la rue.

dát se: dát se do prácese mettre au travail, commencer à travailler

dávat: Co dávají v kině?Qu'est-ce qu'on donne au cinéma ?

dieta: držet dietufaire un/suivre un/être au régime

do: jít do divadlaaller au théâtre

do: od rána do večeradu matin (jusqu')au soir

dole: dole na čemau bas de qqch

dole: dole pod čímau-dessous de qqch

doložka: doložka ke smlouvěavenant au contrat

fotbal: hrát fotbaljouer au football

garáž: zajet s vozem do garážerentrer sa voiture (au garage)

hezky: Je hezky.Il fait beau., Le temps est au beau.

hrát: hrát tenisjouer au tennis

chodit: chodit do práce pěškyaller au travail à pied

bát se: přísl. Kdo se bojí, nesmí do lesa.Qui craint des feuilles, n'aille point au bois.

boží: expr. vytáhnout co na světlo božítirer qqch au grand jour

brát: brát koho za slovoprendre qqn au mot

cíl: jít přímo k cílialler droit au but

četník: hrát si na četníky a zlodějejouer au(x) gendarme(s) et au(x) voleur(s)

ďas: expr. Ať táhne k ďasu.Qu'il aille au diable.

deka: hovor. Leze to z něj jako z chlupaté deky.Ça se bouscule au portillon.

dělat: dělat na černotravailler au noir

dno: dostat se na dnoêtre au bout de ses écus

drát: hovor. mít koho na drátěavoir qqn au bout du fil

hanba: poslat koho na hanbumettre qqn au piquet

hrob: být jednou nohou v hroběavoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombe

chytat: chytat koho za slovoprendre qqn au mot

adjoint: adjoint au mairenáměstek starosty

appel: appel au secoursvolání o pomoc

aspect: au premier aspectna první pohled

aspiration: aspiration au bonheursnaha o štěstí

ballon: jouer au ballonhrát s míčem

ban: mettre qqn au banvypovědět, vyobcovat, dát do klatby koho

beau: la Belle au bois dormantŠípková Růženka

bonheur: au petit bonheurnáhodně, nazdařbůh

bout: au bout de qqchna konci čeho

brouillard: brouillard à couper au couteaumlha, že by se dala nožem krájet

brouillon: au brouillonnanečisto

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

cerveau: tumeur au cerveaunádor na mozku

changer: changer du tout au toutzměnit se úplně

chantage: chantage au suicidevyhrožování sebevraždou

chose: mettre les choses au pointupřesnit, objasnit

cinquante: habiter (au) 50, rue de...bydlet na ulici... (číslo) padesát

clavier: raccourci (au) clavierklávesová zkratka

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

commencement: au commencement de qqchna počátku čeho

comptant: au comptantv hotovosti, za hotové

corde: se mettre la corde au coustrčit hlavu do oprátky

couverture: bien au chaud sous les couverturespěkně v teple pod peřinou

crépuscule: au crépuscule, à l'heure du crépusculeza soumraku

crible: passer au cribleprosévat

cube: élever au cubeumocnit na třetí

cube: deux au cubedvě na třetí

dam: au (grand) dam de qqnk čí velké škodě

début: tout au débutúplně na začátku