Hlavní obsah

au [o]

  • stažení předložky à a určitého členu leau milieuuprostředau chocolatčokoládovýau fur et à mesurepostupně

Vyskytuje se v

akumulátor: elektr. olověný akumulátoraccumulateur au plomb

basa: sedět v baseêtre au trou

blízkost: v bezprostřední blízkosti čehoau voisinage immédiat de qqch

čert: pos(í)lat koho k čertuenvoyer qqn au diable

dálka: v dálceau loin

dávný: za dávných časůau temps jadis

dělat: dělat hloupostifaire des bêtises, vulg. faire le con, vulg. jouer au con

dítě: přivést dítě na svět poroditmettre un enfant au monde

divadlo: jít do divadlaaller au théâtre

dobročinný: dobročinná sbírkacollecte au profit d'une œuvre

dohánět: dohánět koho k zoufalstvíréduire qqn au désespoir

dohnat: dohnat koho k zoufalstvíréduire qqn au désespoir

domácnost: žena v domácnostifemme au foyer

dopravní: práv. dopravní přestupekinfraction au code de la route

fronta: jít na frontualler au front

honěná: hrát na honěnoujouer au chat et à la souris

hořet: Hoří!Au feu !

hranice: za hranicemi této zeměau-delà des frontières de ce pays

chládek: dát koho do chládku do vězenímettre qqn au frais

chomout: strčit hlavu do chomoutuse mettre la corde au cou

chvíle: na poslední chvíliau dernier moment

chytit: chytit do pastiprendre au piège, piéger

informovat: informovat koho průběžnětenir qqn au courant

autobus: jezdit do práce autobusemprendre le bus pour aller au travail

během: během rokuau cours de l'année

blbě: Je mi blbě.J'ai mal au cœur., J'ai envie de vomir.

blízko: být blízko zkázyêtre au bord de l'abîme

bridž: hrát bridžjouer au bridge

břicho: Bolí mě břicho.J'ai mal au ventre.

bydlet: bydlet ve Francii/v Paříži/v Renanově ulici číslo 14vivre/habiter en France/à Paris/(au) 14/ rue E. Renan

být: Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.

dát se: dát se do prácese mettre au travail, commencer à travailler

dávat: Co dávají v kině?Qu'est-ce qu'on donne au cinéma ?

dieta: držet dietufaire un/suivre un/être au régime

do: jít do divadlaaller au théâtre

dole: dole na čemau bas de qqch

doložka: doložka ke smlouvěavenant au contrat

fotbal: hrát fotbaljouer au football

garáž: zajet s vozem do garážerentrer sa voiture (au garage)

hezky: Je hezky.Il fait beau., Le temps est au beau.

hrát: hrát tenisjouer au tennis

chodit: chodit do práce pěškyaller au travail à pied

bát se: přísl. Kdo se bojí, nesmí do lesa.Qui craint des feuilles, n'aille point au bois.

boží: expr. vytáhnout co na světlo božítirer qqch au grand jour

brát: brát koho za slovoprendre qqn au mot

cíl: jít přímo k cílialler droit au but

četník: hrát si na četníky a zlodějejouer au(x) gendarme(s) et au(x) voleur(s)

ďas: expr. Ať táhne k ďasu.Qu'il aille au diable.

deka: hovor. Leze to z něj jako z chlupaté deky.Ça se bouscule au portillon.

dno: dostat se na dnoêtre au bout de ses écus

drát: hovor. mít koho na drátěavoir qqn au bout du fil

hanba: poslat koho na hanbumettre qqn au piquet

hrob: být jednou nohou v hroběavoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombe

chytat: chytat koho za slovoprendre qqn au mot

adjoint: náměstek starostyadjoint au maire

appel: volání o pomocappel au secours

aspect: na první pohledau premier aspect

aspiration: snaha o štěstíaspiration au bonheur

au: postupněau fur et à mesure

ballon: hrát s míčemjouer au ballon

ban: vypovědět, vyobcovat, dát do klatby kohomettre qqn au ban

beau: Šípková Růženkala Belle au bois dormant

bonheur: náhodně, nazdařbůhau petit bonheur

bout: na konci čehoau bout de qqch

brouillard: mlha, že by se dala nožem krájetbrouillard à couper au couteau

brouillon: nanečistoau brouillon

cadenas: zavřít dveře na zámekfermer une porte au cadenas

cerveau: nádor na mozkutumeur au cerveau

changer: změnit se úplněchanger du tout au tout

chantage: vyhrožování sebevraždouchantage au suicide

chose: upřesnit, objasnitmettre les choses au point

cinquante: bydlet na ulici... (číslo) padesáthabiter (au) 50, rue de...

clavier: klávesová zkratkaraccourci (au) clavier

cœur: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

commencement: na počátku čehoau commencement de qqch

comptant: v hotovosti, za hotovéau comptant

corde: strčit hlavu do oprátkyse mettre la corde au cou

couverture: pěkně v teple pod peřinoubien au chaud sous les couvertures

crépuscule: za soumrakuau crépuscule, à l'heure du crépuscule

crible: prosévatpasser au crible

cube: umocnit na třetíélever au cube

dam: k čí velké škoděau (grand) dam de qqn

début: úplně na začátkutout au début

degré: v posledním stadiu např. o nemoci, přen. nanejvýšau dernier degré

départ: na začátkuau départ

dépourvu: překvapit kohoprendre qqn au dépourvu

désavantage: obrátit v čí neprospěchtourner au désavantage de qqn

désespoir: být zoufalý, zoufatêtre en proie au désespoir

détail: maloobchodní prodejvente au détail

détriment: k újmě, ke škodě koho/čehoau détriment de qqn/qqch

bas: přinejmenším, nejméněau bas mot

bénéfice: qqn/qqch ve prospěch koho/čehoau bénéfice de

besoin: v případě potřebyau besoin

black: načerno nezákonněau black

bleu: namodro příprava rybau bleu

bord: být na (p)okraji čehoêtre au bord de qqch

bouchée: plněný čokoládový bonbónbouchée (au chocolat)

centuple: stonásobně, stokrát vícau centuple

chaud: v horku, v tepleau chaud

chef: v první řadě, předevšímau premier chef

chevet: u lůžka, u postele kohoau chevet de qqn

choix: podle výběru kohoau choix de qqn

clair: venku ne skrytý, i přen., přen. na světle, na světloau clair

complet: v plném počtuau (grand) complet

contraire: naopakau contraire

cor: kuří okocor (au pied)

courant: informovanýau courant

cours: de qqch během, za, v průběhu čehoau/en cours

débotté: při příchodu, při příjezdu, při návratu, znenadáníau débotté

deçà: qqch na této straně čehoau deçà de

dedans: uvnitř, v nitruau-dedans

dehors: qqch mimo co, navenek čehoau dehors de

delà: qqch (dále) za čímau(-)delà de

dessous: dole, vespod, méněau-dessous

dessus: nahořeau-dessus

devant: qqn/qqch vstříc, naproti komu/čemuau-devant de

diable: pekelně daleko, k čertuau diable

dos: na záda, na zádechau dos

droit: kolmý k čemuau droit de qqch

femme: žena v domácnostifemme au foyer

fil: de qqch v průběhu čehoau fil

final: nakonec, konečně, konec koncůau final

flan: náhodouau flan

fond: v podstatě, v jádru, vlastněau fond

fort: na vrcholu, v nejvyšším stupniau fort de

fur: postupněau fur et à mesure

galop: honemau galop

gré: de qqn podle přání kohoau gré

hasard: nazdařbůh, bez cíle, nerozvážněau hasard

jour: ze dne na denau jour le jour

jugé: jen tak, odhadem, od okaau jugé

juste: přesněau juste

lettre: doslova, doslovně, do puntíkuà la lettre, au pied de la lettre

lieu: de qqch místo čehoau lieu

loin: v dálce, v dáli, dalekoau loin

long: zeširoka, obšírně, podrobně(tout) au long

matin: ránoau matin

maximum: nanejvýš, nejvýš(e), maximálněau maximum

mépris: (na)vzdor, proti čemu, bez ohledu na coau mépris de qqch

mesure: postupněau fur et à mesure

mieux: co nejlépeau mieux