Hlavní obsah

hasard [ˈazaʀ]

Vyskytuje se v

tout: à tout hasardnazdařbůh

apprendre: J'ai appris par hasard un secret.Náhodou jsem se dozvěděl tajemství.

čirý: par pur hasardčirou náhodou

hazardní: jeu de hasardhazardní hra

náhodou: par un malheureux hasardnešťastnou náhodou

nešťastný: malheureux hasard nešťastná náhoda

ponechat: laisser qqch au hasard, přen. jouer à pile ou faceponechat co náhodě

každý: à tout hasardpro každý případ

hasard: caprices du hasardhříčky osudu