Hlavní obsah

delà [dəla]

Předložka

  • par(-)delà qqch za čím, na druhé straně čeho, přes copar-delà les mersza mořem

Příslovce

  • au(-)delà de qqch (dále) za čím

Vyskytuje se v

mont: au-delà des montsza horami

hranice: za hranicemi této zeměau-delà des frontières de ce pays

onen: v náboženských představách onen světau-delà