Hlavní obsah

delà [dəla]

Předložka

  • par(-)delà qqch za čím, na druhé straně čeho, přes copar-delà les mersza mořem

Příslovce

  • au(-)delà de qqch (dále) za čím

Vyskytuje se v

delà: par(-)delà qqchza čím, na druhé straně čeho, přes co

mont: au-delà des montsza horami

hranice: au-delà des frontières de ce paysza hranicemi této země

onen: au-delà v náboženských představách onen svět