Hlavní obsah

long [lɔ̃ˌ lɔ̃g]

Podstatné jméno mužské

Předložka

  • au long de, le long de, tout le long de, tout du long de de qqch podél čeho

Vyskytuje se v

chaise: chaise longuelehátko skládací

large: en long et en largekřížem krážem, všemi směry, všemi způsoby

long: long à faire qqchdlouhý, zdlouhavý

maternel: langue maternellemateřský jazyk, mateřština

oïl: langue d'oïlstará francouzština na sever od Loiry

romaïque: (langue) romaïquenovořečtina, novořecký jazyk

véhiculaire: langue véhiculairedorozumívací jazyk

analytique: langue analytiqueanalytický jazyk vyjadřující gramatické vztahy pomocnými slovy a pevným slovosledem

chargé: langue chargéepotažený jazyk

date: de longue dateodedávna, dávný

durée: de longue/courte duréedlouhodobý/krátkodobý

étranger: langues étrangèrescizí jazyky

famille: famille de languesjazyková skupina

français: langue françaisefrancouzský jazyk

isolant: ling. langues isolantesizolační jazyky

laboratoire: laboratoire de languesjazyková laboratoř

littéraire: langue littérairespisovný jazyk

maltraiter: maltraiter la languelámat jazyk

national: langue nationalenárodní jazyk

oc: langue d'ocokcitánština

oriental: langues orientalesorientální jazyky

ouralien: ling. langues ouraliennes, l'ouralienuralské jazyky

soirée: longues soirées d'hiverdlouhé zimní večery

source: ling. langue sourcezdrojový jazyk

travail: langue de travailjednací jazyk na konferenci ap.

échéance: à longue échéancedlouhodobý, na dlouhou dobu

exprimer: savoir s'exprimer en plusieurs languesumět hovořit několika jazyky

officiel: langue officielleúřední jazyk

prêt: prêt à court/long termekrátkodobá/dlouhodobá půjčka

soutenu: langue soutenuespisovný jazyk

bœuf: avoir un bœuf sur la languedržet jazyk za zuby

cheveu: avoir un cheveu sur la languešlapat si na jazyk šišlat

délié: avoir la langue déliéemít dobrou vyřídilku

délier: délier la langue de qqnrozvázat komu jazyk

embarrasser: Sa langue s'embarrasse.Plete se mu jazyk.

jour: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou

langue: tirer la langue à qqnvypláznout jazyk na koho

main: de longue main(už) dlouho

pain: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou

parenté: parenté entre deux languespříbuznost dvou jazyků

pendu: avoir la langue bien penduemít dobrou vyřídilku

tenir: tenir sa languedržet jazyk za zuby

vipère: langue de vipèrezlý jazyk

analytický: langue analytiqueling. analytický jazyk

cizí: langues étrangèrescizí jazyky

dlouhý: de longues soirées d'hiverdlouhé zimní večery

hovořit: parler couramment une langue étrangèrehovořit plynně cizím jazykem

hraný: film long métragehraný film

jazyk: tirer la langue à qqnvypláznout jazyk na koho

jazykový: école de languesjazyková škola

korektní: langue politiquement correcteling. politicky korektní jazyk

let: vol régulier/international/long-courrierpravidelný/mezinárodní/dálkový let

mateřský: langue maternellemateřský jazyk

míč: balle longuedlouhý míč

mrtvý: langue mortemrtvý jazyk

plavba: voyage au long courszámořská plavba

plynně: parler couramment une langue étrangèrehovořit plynně cizím jazykem

polibek: baiser langue en bouchefrancouzský polibek

románský: langues romanes/latinesrománské jazyky

řada: longue suite de descendants dlouhá řada potomků

řeč: langue maternellemateřská řeč

škola: école de languesjazyková škola

večer: longues soirées d'hiverdlouhé zimní večery

vklad: placement à long/court termedlouhodobý/krátkodobý vklad

výkladový: dictionnaire de langueling. výkladový slovník

výuka: enseignement des languesvýuka jazyků

co: plus c'est long, meilleur c'estčím déle tím lépe

rukáv: chemise à manches courtes/longueskošile s krátkými/dlouhými rukávy

vízum: visa d'entrée/de transit/de (long) séjour/de tourismevstupní/průjezdní/pobytové/turistické vízum

vlas: porter les cheveux longsnosit dlouhé vlasy

známost: avoir des relations/le bras longmít (vlivné) známosti

držet: (re)tenir sa langue, être motus et bouche cousuedržet jazyk za zuby

chvíle: trouver le temps longmít dlouhou chvíli

křížem: en long et en largekřížem krážem

mrštný: avoir langue bien penduemít mrštný jazyk

nabroušený: avoir la langue bien penduemít dobře nabroušený jazyk

prst: krást avoir les mains crochues, mít vliv avoir le bras longmít dlouhé prsty

pusa: (re)tenir sa langue devant qqndát si pozor na pusu před kým

slovo: avoir un mot sur le bout de la languemít slovo na jazyku

svrbět: La langue lui démange.Svrbí ho jazyk.

šišlat: avoir un fil sur la languelehce šišlat

šlapat: avoir un fil sur la languešlapat si na jazyk

všelijak: hovor. en long, en large et en traverstak, tak, všelijak

výplata: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou

vyřídilka: avoir la langue bien penduemít dobrou vyřídilku