Hlavní obsah

long [lɔ̃ˌ lɔ̃g]

Podstatné jméno mužské

Předložka

  • au long de, le long de, tout le long de, tout du long de de qqch podél čeho

Vyskytuje se v

chaise: chaise longuelehátko skládací

large: en long et en largekřížem krážem, všemi směry, všemi způsoby

large: de long en largesem a tam

maternel: langue maternellemateřský jazyk, mateřština

oïl: langue d'oïlstará francouzština na sever od Loiry

romaïque: (langue) romaïquenovořečtina, novořecký jazyk

véhiculaire: langue véhiculairedorozumívací jazyk

analytique: langue analytiqueanalytický jazyk vyjadřující gramatické vztahy pomocnými slovy a pevným slovosledem

chaise: faire de la chaise longueodpočívat na lehátku

chargé: langue chargéepotažený jazyk

date: de longue dateodedávna, dávný

durée: de longue/courte duréedlouhodobý/krátkodobý

étranger: langues étrangèrescizí jazyky

famille: famille de languesjazyková skupina

français: langue françaisefrancouzský jazyk

isolant: ling. langues isolantesizolační jazyky

laboratoire: laboratoire de languesjazyková laboratoř

littéraire: langue littérairespisovný jazyk

maltraiter: maltraiter la languelámat jazyk

national: langue nationalenárodní jazyk

oc: langue d'ocokcitánština

oriental: langues orientalesorientální jazyky

ouralien: ling. langues ouraliennes, l'ouralienuralské jazyky

soirée: longues soirées d'hiverdlouhé zimní večery

source: ling. langue sourcezdrojový jazyk

travail: langue de travailjednací jazyk na konferenci ap.

échéance: à longue échéancedlouhodobý, na dlouhou dobu

exprimer: savoir s'exprimer en plusieurs languesumět hovořit několika jazyky

officiel: langue officielleúřední jazyk

prêt: prêt à court/long termekrátkodobá/dlouhodobá půjčka

soutenu: langue soutenuespisovný jazyk

bœuf: avoir un bœuf sur la languedržet jazyk za zuby

cheveu: avoir un cheveu sur la languešlapat si na jazyk šišlat

délié: avoir la langue déliéemít dobrou vyřídilku

délier: délier la langue de qqnrozvázat komu jazyk

embarrasser: Sa langue s'embarrasse.Plete se mu jazyk.

jour: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou

langue: tirer la langue à qqnvypláznout jazyk na koho

langue: ne pas savoir tenir sa langueneumět držet jazyk za zuby

langue: avoir avalé sa languedržet jazyk za zuby

langue: avoir un cheveu sur la languešlapat si na jazyk

main: de longue main(už) dlouho

pain: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou

parenté: parenté entre deux languespříbuznost dvou jazyků

pendu: avoir la langue bien penduemít dobrou vyřídilku

tenir: tenir sa languedržet jazyk za zuby

vipère: langue de vipèrezlý jazyk

analytický: ling. analytický jazyklangue analytique

cizí: cizí jazykylangues étrangères

dlouhý: dlouhé zimní večeryde longues soirées d'hiver

hovořit: hovořit plynně cizím jazykemparler couramment une langue étrangère

hraný: hraný filmfilm long métrage

jazyk: vypláznout jazyk na kohotirer la langue à qqn

jazyk: geol. ledovcový jazyklangue glaciaire

jazyk: cizí jazyklangue étrangère

jazyk: románské jazykylangues romanes

jazyk: úřední jazyklangue officielle

jazyk: mateřský jazyklangue maternelle

jazykový: jazyková školaécole de langues

korektní: ling. politicky korektní jazyklangue politiquement correcte

let: pravidelný/mezinárodní/dálkový letvol régulier/international/long-courrier

mateřský: mateřský jazyklangue maternelle

míč: dlouhý míčballe longue

mrtvý: mrtvý jazyklangue morte

plavba: zámořská plavbavoyage au long cours

plynně: hovořit plynně cizím jazykemparler couramment une langue étrangère

polibek: francouzský polibekbaiser langue en bouche

románský: románské jazykylangues romanes/latines

řada: dlouhá řada potomkůlongue suite de descendants

řeč: mateřská řečlangue maternelle

škola: jazyková školaécole de langues

večer: dlouhé zimní večerylongues soirées d'hiver

vklad: dlouhodobý/krátkodobý vkladplacement à long/court terme

výkladový: ling. výkladový slovníkdictionnaire de langue

výuka: výuka jazykůenseignement des langues

co: čím déle tím lépeplus c'est long, meilleur c'est

rukáv: košile s krátkými/dlouhými rukávychemise à manches courtes/longues

vízum: vstupní/průjezdní/pobytové/turistické vízumvisa d'entrée/de transit/de (long) séjour/de tourisme

vlas: nosit dlouhé vlasyporter les cheveux longs

známost: mít (vlivné) známostiavoir des relations/le bras long

dlouhý: mít dlouhou chvílitrouver le temps long

dlouhý: dlouhý jako týden před výplatoulong comme un jour sans pain

držet: držet jazyk za zuby(re)tenir sa langue, être motus et bouche cousue

chvíle: mít dlouhou chvílitrouver le temps long

jazyk: mít slovo na jazykuavoir un mot sur le bout de la langue

jazyk: držet jazyk za zubytenir sa langue

křížem: křížem krážemen long et en large

mrštný: mít mrštný jazykavoir langue bien pendue