Hlavní obsah

grand [gʀɑ̃]

Vyskytuje se v

complet: au (grand) completv plném počtu

écart: grand écartrozštěp taneční krok

flot: à (grands) flots(velkým) proudem

garçon: grand garçonvelký chlapec

grand-chose: pas grand-chosenic zvláštního, nic moc

grand-chose: un/une pas grand-chosebudižkničemu

grand-peine: à grand-peineobtížně, namáhavě, ztěžka

hypoglosse: (nerf grand) hypoglossepodjazykový nerv

magasin: grand magasinobchodní dům

masse: (grande) massede qqch většina čeho

matin: de bon/grand matinbrzy ráno, časně z rána

pompe: en grande pompes velkou okázalostí

renfort: à grand renfortde qqch s použitím velkého množství čeho

surface: grande surfacevelkoprodejna, velkoplošná prodejna hypermarket ap.

aptitude: avoir une grande aptitude à/pour faire qqchmít velké nadání pro co

bleu: la grande bleue= Středozemní moře

bouffe: grande bouffevelká žranice

chariot: Grand ChariotVelký vůz souhvězdí

circulation: voie à grande circulationhlavní silnice

corps: les grands corps de l'Étatvyšší soudní a správní orgány

dam: au (grand) dam de qqnk čí velké škodě

déplaisir: à mon grand déplaisirk mé velké nelibosti

distance: franchir une grande distancepřekon(áv)at velkou vzdálenost

duc: grand ducvýr velký

écoute: heure de grande écoutehlavní vysílací čas

esquisser: esquisser à grands traitszhruba načrtnout

feu: cuire à feu doux/à grand feuvařit na mírném/prudkém ohni

frais: à grands fraiss velkými výlohami, přen. těžce, draho, draze

homme: grand hommevelikán, velký muž duševně

instance: tribunal de grande instancesoud první instance

lama: grand lama, dalaï-lamadalajlama

maman: grand-maman, bonne-mamanbabička

monde: grand mondehorních deset tisíc

moyen: ne pas avoir de grands moyensnemít zvláštní schopnosti

objectif: objectif à grand angleširokoúhlý objektiv

opéra: grand opéra, opéra sérieuxvážná opera, opera seria

pardon: Grand pardon, jour du Pardonžidovský svátek Jom Kipur

peine: avec peine, à grand-peineobtížně, namáhavě, ztěžka, stěží

route: grande routehlavní silnice

seigneur: en (grand) seigneurvelkopansky, jako velký pán

spectacle: à grand spectaclevýpravný

standing: de grand standingkomfortní, luxusní, přepychový byt ap.

style: de grand stylevelkorysý, velkého stylu

trait: přen. à grands traitszhruba, v hrubých rysech

uniforme: en grand uniformeve slavnostní uniformě

utilité: être d'une grande utilité à qqnbýt komu velmi užitečný

arête: grande arête rybí páteř

déployer: déployer un grand courageprokázat velkou odvahu

diviseur: plus grand commun diviseur P. G. C. D.největší společný dělitel

partie: en grande partiez velké části

plus: plus grandvětší

plus: la plus grande partienejvětší část

air: prendre de grands airsdělat se důležitým, tvářit se důležitě

cœur: de bon cœur, de grand cœur, de tout cœurz celého srdce

dieu: jurer ses grands dieuxpřísahat při bohu

effet: à petite cause grands effetsmalá příčina mívá velké následky

grand-duc: faire la tournée des grands-ducs= vyrazit na tah do luxusních podniků

jour: exposer qqch au grand jourvynést co na světlo

largeur: hovor. dans les grandes largeurspořádně

ligne: dans ses grandes lignesv hlavních rysech

petit: Les petits ruisseaux font les grandes rivières.Z potůčků potoky, z potoků řeky.

plat: mettre les petits plats dans les grandsuspořádat královskou hostinu

public: grand publicširoká veřejnost

vitesse: à la vitesse grand Vbleskově, bleskovou rychlostí

voyage: faire le grand voyageodebrat se na věčnost

babička: babička a dědečekgrands-parents

bože: Ach Bože!Grand Dieu !

čest: prokázat komu velkou čestfaire un grand honneur à qqn

čínský: archit. Čínská zeďGrande Muraille de Chine

člověk: velký člověkhomme grand

dělitel: největší společný dělitelle plus grand commun diviseur

dráha: horská dráhamontagnes russes, grand huit

dům: obchodní důmgrand magasin

firma: velké nadnárodní firmygrandes firmes multinationales

holka: To už je velká holka. iron.C'est une grande gosse.

jasný: jasný dengrand jour

lama: Dalai LamaDalaï-lama , grand lama

letní: letní prázdninyvacances d'été, grandes vacances

množství: ve velkém množstvíen grande quantité

Morava: hist. Velká MoravaGrande-Moravie

národ: hist. stěhování národů(période des) grandes invasions

obchodní: obchodní důmgrand magasin

odpor: mít velký odpor k čemuavoir une grande répugnance pour qqch

okázalost: s velkou okázalostíen grand apparat

panoramatický: panoramatický objektivobjectif grand angulaire

plachta: ráhnová plachtagrand-voile

plátno: široké plátnogrand écran

poloha: ve vyšších poloháchen hautes/grandes altitudes

pompa: s velkou pompouen grand apparat

posezení: vypít co na posezenífaire une grande lampée de qqch