Hlavní obsah

trait [tʀε]

Vyskytuje se v

trait: traitsrysy, tahy obličeje

traite: d'une traitebez zastávky

carré: trait carrékolmice

distinctif: ling. trait distinctifdistinktivní rys

esquisser: esquisser à grands traitszhruba načrtnout

pertinent: trait pertinentrelevantní rys hlásky ap.

avaler: avaler d'un traitspolknout naráz

maso: traite des blanchesobchod s bílým masem

převod: endossement d'une traitepřevod směnky

studovat: Il examinait les traits de son visage.expr. Studoval rysy její tváře.

zátah: d'une seule traitena jeden zátah

zhruba: esquisser à grands traitszhruba načrtnout

zastávka: sans arrêt, jedním dechem d'une (seule) traitebez zastávky

dech: d'une (seule) traitejedním dechem

pero: d'un trait de plumeškrtnutím pera

přečíst (si): lire qqch d'un seul traitpřečíst co jedním dechem

rys: esquisser à grands traitsnačrtnout v hrubých rysech