Hlavní obsah

esquisser [εskise]

Tranzitivní sloveso

  1. načrtnout portrét, krajinku ap.esquisser à grands traitszhruba načrtnout
  2. nastínit literární dílo, jeho postavy ap.

Vyskytuje se v

zhruba: esquisser à grands traitszhruba načrtnout

rys: esquisser à grands traitsnačrtnout v hrubých rysech

esquisser: esquisser à grands traitszhruba načrtnout