Hlavní obsah

traite [tʀεt]

Vyskytuje se v

trait: traitsrysy, tahy obličeje

bonté: traiter qqn avec bontéchovat se přívětivě ke komu

carré: trait carrékolmice

cruauté: traiter qqn avec cruautéjednat s kým krutě

distinctif: ling. trait distinctifdistinktivní rys

esquisser: esquisser à grands traitszhruba načrtnout

ménagement: traiter qqn sans ménagementjednat s kým bezohledně

pertinent: trait pertinentrelevantní rys hlásky ap.

rudement: traiter qqn rudementjednat tvrdě s kým

trait: přen. à grands traitszhruba, v hrubých rysech

avaler: avaler d'un traitspolknout naráz

trait: trait pour traitpřesně, věrně

traiter: traiter qqn de haut en basjednat s kým povýšeně

traiter: Il l'a traité de tous les noms.Nadával mu do všeho možného.

bezohledně: bezohledně zacházet s kýmtraiter qqn sans aménité

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

maso: obchod s bílým masemtraite des blanches

mírový: mírová smlouvatraité de paix

převod: převod směnkyendossement d'une traite

příkře: zacházet příkře s kýmtraiter qqn avec rudesse

přívětivě: chovat se přívětivě ke komutraiter qqn avec bonté

rovný: jednat s kým jako rovný s rovnýmtraiter qqn sur un pied d'égalité, traiter qqn d'égal à égal

smlouva: spojenecká smlouvatraité d'alliance

studovat: expr. Studoval rysy její tváře.Il examinait les traits de son visage.

zátah: na jeden zátahd'une seule traite

zhruba: zhruba načrtnoutesquisser à grands traits

lisabonský: polit. lisabonská smlouvatraité de Lisbonne

zastávka: bez zastávkysans arrêt, jedním dechem d'une (seule) traite

dech: jedním dechemd'une (seule) traite

opovržlivě: jednat s kým opovržlivětraiter qqn par-dessus la jambe

pero: škrtnutím perad'un trait de plume

povýšeně: jednat s kým povýšenětraiter qqn de haut en bas

přečíst (si): přečíst co jedním dechemlire qqch d'un seul trait

rys: načrtnout v hrubých rysechesquisser à grands traits