Hlavní obsah

traite [tʀεt]

Vyskytuje se v

trait: traitsrysy, tahy obličeje

traite: d'une traitebez zastávky

bonté: traiter qqn avec bontéchovat se přívětivě ke komu

carré: trait carrékolmice

cruauté: traiter qqn avec cruautéjednat s kým krutě

distinctif: ling. trait distinctifdistinktivní rys

esquisser: esquisser à grands traitszhruba načrtnout

ménagement: traiter qqn sans ménagementjednat s kým bezohledně

pertinent: trait pertinentrelevantní rys hlásky ap.

rudement: traiter qqn rudementjednat tvrdě s kým

avaler: avaler d'un traitspolknout naráz

traiter: traiter qqn de haut en basjednat s kým povýšeně

bezohledně: traiter qqn sans aménitébezohledně zacházet s kým

chovat se: se comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bienchovat se špatně/dobře ke komu

maso: traite des blanchesobchod s bílým masem

mírový: traité de paixmírová smlouva

převod: endossement d'une traitepřevod směnky

příkře: traiter qqn avec rudessezacházet příkře s kým

přívětivě: traiter qqn avec bontéchovat se přívětivě ke komu

rovný: traiter qqn sur un pied d'égalité, traiter qqn d'égal à égaljednat s kým jako rovný s rovným

smlouva: traité d'alliancespojenecká smlouva

studovat: Il examinait les traits de son visage.expr. Studoval rysy její tváře.

zátah: d'une seule traitena jeden zátah

zhruba: esquisser à grands traitszhruba načrtnout

lisabonský: traité de Lisbonnepolit. lisabonská smlouva

zastávka: sans arrêt, jedním dechem d'une (seule) traitebez zastávky

dech: d'une (seule) traitejedním dechem

opovržlivě: traiter qqn par-dessus la jambejednat s kým opovržlivě

pero: d'un trait de plumeškrtnutím pera

povýšeně: traiter qqn de haut en basjednat s kým povýšeně

přečíst (si): lire qqch d'un seul traitpřečíst co jedním dechem

rys: esquisser à grands traitsnačrtnout v hrubých rysech