Hlavní obsah

traiter [tʀete]

Vyskytuje se v

traite: d'une traitebez zastávky

bonté: traiter qqn avec bontéchovat se přívětivě ke komu

cruauté: traiter qqn avec cruautéjednat s kým krutě

ménagement: traiter qqn sans ménagementjednat s kým bezohledně

rudement: traiter qqn rudementjednat tvrdě s kým

bezohledně: bezohledně zacházet s kýmtraiter qqn sans aménité

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

maso: obchod s bílým masemtraite des blanches

mírový: mírová smlouvatraité de paix

převod: převod směnkyendossement d'une traite

příkře: zacházet příkře s kýmtraiter qqn avec rudesse

přívětivě: chovat se přívětivě ke komutraiter qqn avec bonté

rovný: jednat s kým jako rovný s rovnýmtraiter qqn sur un pied d'égalité, traiter qqn d'égal à égal

smlouva: spojenecká smlouvatraité d'alliance

zátah: na jeden zátahd'une seule traite

lisabonský: polit. lisabonská smlouvatraité de Lisbonne

zastávka: bez zastávkysans arrêt, jedním dechem d'une (seule) traite

dech: jedním dechemd'une (seule) traite

opovržlivě: jednat s kým opovržlivětraiter qqn par-dessus la jambe

povýšeně: jednat s kým povýšenětraiter qqn de haut en bas