Hlavní obsah

jednat

Vyskytuje se v

dílo: dílo, ve kterém se jedná o...un ouvrage où il est question de...

jednat se: Jedná se o co.Il s'agit de qqch.

jednat se: Jedná se o to, aby.Il s'agit de faire qqch.

lehkomyslně: jednat lehkomyslněagir avec étourderie

lstivě: lstivě jednatruser

okolek: jednat bez okolkůagir sans détours/ambages/manières/chichis

rovný: jednat s kým jako rovný s rovnýmtraiter qqn sur un pied d'égalité, traiter qqn d'égal à égal

rozhodně: jednat rozhodněagir avec détermination

rozmysl: jednat bez rozmysluagir sans réfléchir/délibération

společně: jednat společně s kým v dohoděagir concurremment avec qqn

uvolněně: jednat uvolněněagir avec désinvolture

zbrkle: jednat zbrkleagir par étourderie

zvyklost: jednat proti ustáleným zvyklostemaller à contre-courant

proti: jednat proti komu/čemuagir contre qqn/qqch

opovržlivě: jednat s kým opovržlivětraiter qqn par-dessus la jambe

povýšeně: jednat s kým povýšenětraiter qqn de haut en bas

rukavička: jednat s kým v rukavičkáchprendre des gants avec qqn