Hlavní obsah

dům

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (budova) maison f(o několika patrech) immeuble m(palác) hôtel mblok domůbloc m d'habitations
  2. (sídlo instituce) maison fobchodní důmgrand magasin m
  3. (domov) maison f

Vyskytuje se v

blok: blok domůbloc d'habitations

cihlový: cihlový důmmaison en brique(s)

dodávka: dodávka do domulivraison à domicile

moderně: moderně vybavený důmmaison pourvue du confort moderne

obchodní: obchodní důmgrand magasin

panský: panský důmmaison de maître

patro: zvýšit dům o jedno patroélever la maison d'un étage

práce: práce z domutravail à domicile

předek: předek domudevant d'une maison

situovaný: dům situovaný na jihmaison située vers le sud

strana: strana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une rue

domů: Zítra se vracím domů.Demain je rentre chez moi.

donáška: donáška do domulivraison à domicile

když: Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.

když: Když jsem dokončil práci, odešel jsem domů.Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.

muset: Musím (jít) domů.Je dois rentrer chez moi.

náš, naše: náš důmnotre maison

od, ode: klíč od domuclé de la maison

přijít: přijít z práce domůrentrer du travail chez soi

s, se: dům s červenou střechoumaison au toit rouge

se, si: Ten dům se staví už pět let.On construit cette maison depuis cinq ans.

šetřit: šetřit na důméconomiser pour (s')acheter une maison

uvnitř: uvnitř domuà l'intérieur de la maison

vrátit se: vrátit se domůrentrer chez soi

zavézt: zavést koho domůconduire qqn à la maison/chez lui

obrátit: obrátit dům vzhůru nohamaretourner toute la maison, mettre la maison sens dessus dessous

obrátit: obrátit dům vzhůru nohamaretourner toute la maison

pata: nevytáhnout paty z domune pas mettre le pied dehors

vytáhnout: nevytáhnout paty z domune jamais mettre les pieds hors de la maison/hors de chez soi

vzhůru: obrátit dům vzhůru nohamaretourner toute la maison

exhausser: exhausser une maison d'un étagezvýšit dům o jedno patro, přistavit k domu patro

fantôme: train fantômestrašidelný hrad, dům hrůzy na poutích ap.

immeuble: immeuble de rapportčinžovní dům

impair: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

livrer: livrer à domiciledod(áv)at až do domu

lyrique: théâtre lyrique, maison lyriqueopera, operní dům

maison: maison du Seigneurdům Páně

porte: de porte en portedům od domu

pourvoir: maison pourvue du confort modernemoderně vybavený dům

situé: maison située au mididům situovaný na jih

soi: chez soidoma, domů

arriver: arriver chez soipřijít domů

chez: Il est rentré chez lui.Vrátil se domů.

chez: Elle rentre de chez son copain.Vrací se (domů) od svého přítele.

contre-haut (en): maison en contre-haut d'une routedům nad cestou

crouler: Cette maison menace de crouler.Tomu domu hrozí zhroucení.

envahir: Le feu a envahi la maison.Oheň zachvátil dům.

jeter: jeter bas une maisonzbourat dům

nôtre: votre maison et la nôtreváš dům a (ten) náš

rentrer: rentrer chez soivrátit se domů

surveiller: surveiller des réparations/la construction d'une maisondohlížet na přípravy/stavbu domu

corde: Il ne faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu.V domě oběšence nemluv o provaze.

fortune: dîner à la fortune du potjíst, co dům

ouvrir: ouvrir sa maison à qqnpřijímat koho ve svém domě, mít pro koho dveře otevřené

pot: à la fortune du potco dům dal o jídle

rue: avoir pignon sur ruemít vlastní dům, mít dobře zavedený obchod