Hlavní obsah

vitesse [vitεs]

Podstatné jméno ženské

  1. rychlosten vitesserychle, v rychlostien perte de vitesseztrácející rychlost, zpomalující i přen.à toute vitesseco nejrychleji
  2. rychlostní stupeň, rychlostboîte de vitessespřevodovka

Vyskytuje se v

acquis: fyz. vitesse acquisezískaná rychlost

angulaire: vitesse angulaireúhlová rychlost

boîte: boîte de vitessesrychlostní skříň

compteur: compteur de vitessetachometr

tout: à toute vitesseplnou rychlostí

carter: carter du changement de vitessepřevodová skříň

Internet: Internet à haute vitessevysokorychlostní internet

réduire: réduire la vitesse d'un véhiculesnížit rychlost vozidla

éclair: avec la rapidité de l'éclair, à la vitesse de l'éclair, comme un éclairbleskurychle, jako blesk

quatrième: en quatrième vitessevelmi rychle

dodržovat: respecter la limitation de vitessedodržovat rychlost

maximální: vitesse de pointemaximální rychlost vozidla

mezní: vitesse limitelet. mezní rychlost

páka: levier de changement de vitesseřadicí páka

převodovka: boîte de vitesse(s) automatiqueautomatická převodovka

řadicí: levier (de changement) de vitesseřadicí páka

skříň: boîte de vitessesrychlostní skříň

zvuk: dépasser la vitesse du sonpřekročit rychlost zvuku

překročit: dépasser la vitesse autoriséepřekročit povolenou rychlost

vitesse: en vitesserychle, v rychlosti