Hlavní obsah

réduire [ʀedɥiʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. zmenšit fotografii ap.
 2. snížit cenu, rychlost ap., (z)redukovatréduire la vitesse d'un véhiculesnížit rychlost vozidlaréduire ses prétentionssnížit své požadavky
 3. zkrátit text ap.
 4. à qqch (z)redukovat, zjednodušit, rozložit na coréduire à néantzničit, zhatit, zmařitréduire en miettesrozdrobit, rozbít na padrťréduire en bouillierozmačkat na kaširéduire en poudrerozdrtit na prach
 5. qqch přeměnit, (z)měnit v/na co, podmanit si co zemi ap.réduire à l'obéissancepřimět k poslušnosti
 6. en être réduit à faire qqch být nucen dělat co
 7. chem.odkysličit, redukovat
 8. gastr.zahustit vyvřením, (z)redukovat
 9. se réduire zhoustnout, zmenšit objem vařením
 10. se réduire à qqch snížit se, zmenšit se, (z)redukovat se
 11. se réduire en qqch proměnit se, obrátit se v co v popel ap.

Vyskytuje se v

poussière: réduire en poussièrerozdrtit na prach i přen.

poudre: réduire en poudreroztlouci na prach

cendre: mettre/réduire en cendresvypálit, lehnout popelem

dohánět: réduire qqn au désespoirdohánět koho k zoufalství

dohnat: réduire qqn au désespoirdohnat koho k zoufalství

jízdenka: billet à demi-tarif/à tarif réduitpoloviční/zlevněná jízdenka

minimalizovat: réduire la fenêtrevýp. minimalizovat okno

rozdrtit: réduire en poudre, triturer, pulvériserrozdrtit na prach

ulička: réduire à quiazahnat do slepé uličky

zoufalství: réduire qqn au désespoirdohnat koho k zoufalství

žebrota: réduire à la mendicitépřivést na žebrotu

moučka: pulvériser qqch, réduire qqch en poudrerozemlet co na moučku

na: réduire en poussièrerozdrtit na prach

padrť: réduire en miettes, briser en mille morceauxrozbít na padrť

lehnout: être réduit en cendreslehnout popelem

réduire: réduire la vitesse d'un véhiculesnížit rychlost vozidla