Hlavní obsah

carter [kaʀtεʀ]

Podstatné jméno mužské

  1. tech.klec, skříň chránící mechanismuscarter du différentielklec diferenciálucarter du changement de vitessepřevodová skříň
  2. karter, skříň (motoru)

Vyskytuje se v

carte: carte de visitevizitka

carte: carte postalepohlednice

crédit: carte de créditkreditní karta, hovor. kreditka

carte: manger à la cartejíst à la carte

carte: carte d'invitationpozvánka

carte: carte d'identitéobčanský průkaz

carte: carte d'étudiantstudentský průkaz

carte: carte grisetechnický průkaz vozidla ve Francii

carte: carte à mémoire/pucečipová karta

chambre: chambre des cartesnavigační kabina

électeur: carte d'électeurvoličský průkaz

jeter: jeter une cartevyhodit kartu

postal: carte postalepohlednice, korespondenční lístek, dopisnice

rationnement: cartes de rationnementpotravinové lístky

séjour: carte de séjourpobytová karta

tirer: tirer les cartesvyložit karty

visite: carte de visitenavštívenka, vizitka

déplier: déplier une carterozložit mapu

déployer: déployer une carteroztáhnout mapu

dessous: dessous des cartes líc karet, přen. pozadí, pravé jádro, odvrácená strana

distribuer: distribuer des cartes aux joueursrozdávat karty hráčům

prépaiement: carte de téléphone à prépaiementpředplacená telefonní karta

puce: carte à pucečipová karta

routier: carte routièresilniční mapa

sur: vérifier sur la carteověřit na mapě

blanc: donner carte blanche à qqndát komu plnou moc

carte: brouiller les carteskalit vodu

carte: jouer sa dernière cartevsadit (vše) na poslední kartu

carte: jouer la cartevynést kartu

carte: jouer cartes sur tablehrát s odkrytými kartami

carte: tirer les cartesvykládat karty

čtenářský: čtenářský průkazcarte de lecteur

jídelní: jídelní lístekcarte

karta: domeček z karetchâteau de cartes

karta: hra v kartyjeu de cartes

karta: čipová kartacarte à puce

karta: telefonní kartacarte de téléphone

karta: platební/kreditní kartacarte de paiement/de crédit

karta: karta pojištěncecarte d'assurance maladie, ve Francii Carte Vitale

korespondenční: korespondenční lístekcarte postale

lístek: vinný lístekcarte des vins

lístek: palubní lístek do letadla a na loďcarte d'embarquement

mapa: mapa světacarte du monde

mapa: silniční mapacarte routière

mapa: hvězdná mapacarte du ciel, mappemonde céleste

měřítko: mapa v měřítku 1:1000carte à l'échelle de 1/1000yEs1es.y.

nápojový: nápojový lístek v restauracicarte des boissons

občanský: občanský průkazcarte d'identité

palubní: palubní lístekcarte d'embarquement

potravinový: hist. potravinové lístkycartes/tickets de rationnement

průkaz: občanský průkazcarte d'identité

průkaz: technický průkaz (vozidla)carte grise

průkaz: průkaz sociálního pojištěnícarte de sécurité sociale, CaF carte d'assurance sociale

síťový: síťová kartacarte réseau

štítek: tech. děrný štítekcarte perforée

technický: technický průkaz vozidla ve Franciicarte grise

totožnost: průkaz totožnosticarte d'identité

turistický: turistická mapacarte touristique

volný: dát komu volnou rukudonner carte blanche à qqn

aktivovat: aktivovat SIM kartuactiver une carte SIM

čipový: čipová kartacarte à puce/mémoire

debetní: debetní (platební) kartacarte de débit

denní: denní menucarte du jour

dobíjecí: dobíjecí kuponcarte de recharge, carte prépayée

kreditní: kreditní kartacarte de crédit

platební: platební kartacarte de paiement

telefonní: telefonní číslo/kartanuméro/carte de téléphone

hrad: (stavět) hrad z písku(construire) un château de cartes

vyložit: přen. vyložit karty (na stůl)abattre son jeu, étaler ses cartes, jouer cartes sur table

zhroutit se: zhroutit se jako domek z karets'écrouler comme un château de cartes