Hlavní obsah

carter [kaʀtεʀ]

Podstatné jméno mužské

  1. tech.klec, skříň chránící mechanismuscarter du différentielklec diferenciálucarter du changement de vitessepřevodová skříň
  2. karter, skříň (motoru)

Vyskytuje se v

crédit: carte de créditkreditní karta, hovor. kreditka

chambre: chambre des cartesnavigační kabina

électeur: carte d'électeurvoličský průkaz

jeter: jeter une cartevyhodit kartu

postal: carte postalepohlednice, korespondenční lístek, dopisnice

rationnement: cartes de rationnementpotravinové lístky

séjour: carte de séjourpobytová karta

tirer: tirer les cartesvyložit karty

visite: carte de visitenavštívenka, vizitka

carter: carter du différentielklec diferenciálu

déplier: déplier une carterozložit mapu

déployer: déployer une carteroztáhnout mapu

dessous: dessous des cartes líc karet, přen. pozadí, pravé jádro, odvrácená strana

distribuer: distribuer des cartes aux joueursrozdávat karty hráčům

prépaiement: carte de téléphone à prépaiementpředplacená telefonní karta

puce: carte à pucečipová karta

routier: carte routièresilniční mapa

sur: vérifier sur la carteověřit na mapě

blanc: donner carte blanche à qqndát komu plnou moc

čtenářský: carte de lecteurčtenářský průkaz

jídelní: carte jídelní lístek

karta: château de cartesdomeček z karet

korespondenční: carte postalekorespondenční lístek

lístek: carte des vinsvinný lístek

mapa: carte du mondemapa světa

měřítko: carte à l'échelle de 1/1000yEs1es.y.mapa v měřítku 1:1000

nápojový: carte des boissonsnápojový lístek v restauraci

občanský: carte d'identitéobčanský průkaz

palubní: carte d'embarquementpalubní lístek

potravinový: cartes/tickets de rationnementhist. potravinové lístky

průkaz: carte d'identitéobčanský průkaz

síťový: carte réseausíťová karta

štítek: carte perforéetech. děrný štítek

technický: carte grisetechnický průkaz vozidla ve Francii

totožnost: carte d'identitéprůkaz totožnosti

turistický: carte touristiqueturistická mapa

volný: donner carte blanche à qqndát komu volnou ruku

aktivovat: activer une carte SIMaktivovat SIM kartu

čipový: carte à puce/mémoirečipová karta

debetní: carte de débitdebetní (platební) karta

denní: carte du jourdenní menu

dobíjecí: carte de recharge, carte prépayéedobíjecí kupon

kreditní: carte de créditkreditní karta

platební: carte de paiementplatební karta

telefonní: numéro/carte de téléphonetelefonní číslo/karta

hrad: (construire) un château de cartes(stavět) hrad z písku

vyložit: abattre son jeu, étaler ses cartes, jouer cartes sur tablepřen. vyložit karty (na stůl)

zhroutit se: s'écrouler comme un château de carteszhroutit se jako domek z karet

carte: carte de visitevizitka