Hlavní obsah

denní

Vyskytuje se v

doporučený: doporučená denní dávka čehovitamínu ap. apport journalier recommandé en qqch, léku dose journalière recommandée de qqch

pták: denní/noční ptákoiseau diurne/nocturne

světlo: denní světlolumière du jour

diurne: astron. mouvement diurnedenní pohyb tělesa

grand: grand jourjasný den, denní světlo

jour: en plein jourv pravé poledne, za bílého dne, za denního světla

tout: à toute heurev kteroukoli (denní či noční) dobu