Hlavní obsah

světlo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (viditelné záření) lumière f, jour m, clair mdenní světlolumière du jour
  2. (svítidlo) lampe f(auta ap.) phare m, feu mzapnout dálková světlase mettre en pharespotkávací světlafeux m pl de croisement, phares m pl code, codes m plbrzdové světlofeu m de freinage, (feu) stop m
  3. (semafor ap.) feu mzelené světlo na semaforufeu vert

Vyskytuje se v

brzdový: feu de stopbrzdové světlo

koncový: feux arrièreskoncová světla

ostrý: lumière crueostré světlo

prudký: lumière viveprudké světlo

předvést: se montrer sous un jour favorablepředvést se v příznivém světle

příznivý: montrer qqch/qqn sous un jour favorableukázat co/koho v příznivém světle

rozptyl: dispersion de la lumièrefyz. rozptyl světla

zdroj: source de lumièrezdroj světla

slabý: lumière faible/blafardeslabé světlo

boží: tirer qqch au grand jourexpr. vytáhnout co na světlo boží

budiž: Que la lumière soit !Budiž světlo!

spatřit: voir le jour, venir au jourspatřit světlo světa

vidět: voir qqch sous son vrai jourvidět co v pravém světle

vynést: tirer qqch au grand jourpřen. vynést co na světlo (boží)

vytáhnout: mettre qqch au jourvytáhnout co na světlo

biche: ventre de bichesvětle rezavá barva

clarté: à la clarté de qqchpři světle, za svitu čeho

cru: lumière crueostré světlo

désavantage: se montrer à son désavantageukázat se v nepříznivém světle

favorable: se montrer sous un jour favorablepředvést se v příznivém světle

fort: lumière forteostré světlo

grand: grand jourjasný den, denní světlo

jour: en plein jourv pravé poledne, za bílého dne, za denního světla

lampe: lampe témoinkontrolní světlo, návěstní světlo

lanterne: lanterne rougezadní světlo umístěné na posledním vozidle konvoje ap.

roi: bleu roisvětle modrá

rouge: feu rougečervené světlo, červená na semaforu

cône: fyz. cône de lumièrekužel světla

fusée: fusée de signalisationsignalizační světlo, světlice

clair: tirer une affaire au clairvnést světlo do záležitosti, vytáhnout aféru na světlo

tunnel: voir le bout du tunnel(u)vidět světlo na konci tunelu

světlo: lumière du jourdenní světlo