Hlavní obsah

feu [fø]

Podstatné jméno mužské

 1. oheňprendre feuvznítit se, vzplanout, chytit ohněmmettre le feu à qqchzapálit, podpálit co
 2. en feu v plamenech
 3. barva ohně
 4. oheň, teplo na sporáku, na vařenícuire à feu doux/à grand feuvařit na mírném/prudkém ohni
 5. žár, parno
 6. upálení trest
 7. domácnost, rodina na venkově
 8. palba, střelbacoup de feuvýstřel
 9. bitva, válka
 10. oheň, požárfeu d'artificeohňostroj
 11. hovor.bouchačka střelná zbraň
 12. semafor, signální světlo, majákfeu rouge/orange/vertčervená/oranžová/zelená na semaforu
 13. světlo, reflektor automobilu ap.

Vyskytuje se v

artifice: feu d'artificeohňostroj

follet: feu folletbludička světýlko, plamínek, přen. třeštidlo

position: feu de positionparkovací světlo auta, polohové světlo lodi, letadla

roulant: feu roulantvalivá palba

stop: (feu) stopbrzdové světlo

arme: armes à feustřelné zbraně

continu: poêle à feu continustáložárná kamna

coup: coup de feuvýstřel

déchargement: déchargement d'une arme à feuvybití střelné zbraně vyjmutí nábojů

pierre: pierre à feu/fusilkřesadlo, křesací kámen

rouge: feu rougečervené světlo, červená na semaforu

sacré: feu sacréposvátný oheň, přen. zápal, (pracovní) nadšení

allumer: allumer le feurozdělat oheň

aviver: aviver le feurozdmýchat oheň

bouillir: bouillir à petit feupomalu se vařit

brûler: brûler un feu rouge(pro)jet na červenou

détruire: détruire une forêt par le feuspálit les

entretenir: entretenir un feuudržovat oheň

envahir: Le feu a envahi la maison.Oheň zachvátil dům.

croisé: feu(x)/tir(s) croisé(s)křížová palba

cul: Il a le feu au cul.Hoří mu u zadku.

deux: entre deux feuxmezi dvěma ohni

flamme: être tout feu tout flammeplanout, hořet, být zapálený pro něco

fumée: Il n'y a pas de fumée sans feu.Není kouře bez ohýnku.

marron: tirer les marrons du feu pour qqntahat za koho kaštany z ohně

part: faire la part du feuněco obětovat a zachránit zbytek

poudre: mettre le feu aux poudresrozpoutat katastrofu, nenávist, hněv ap.

vert: donner le feu vert à qqchdát zelenou čemu