Hlavní obsah

bouillir [bujiʀ]

Intranzitivní sloveso

  1. vřít, vařit se o tekutiněL'eau commence à bouillir.Voda začíná vřít.bouillir à petit feupomalu se vařit
  2. přen., kniž.vřít, planout, hořet hněvem ap.

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

bouillie: en bouilliena kaši, rozmačkaný, rozvařený

bout: au bout deqqch po čem, za časově

dent: du bout des dentsbez chuti, přen. zdráhavě, neochotně

doigt: le bout du doigtkonec prstu

femme: un (petit) bout de femmedětinská žena

bout: au bout de qqchna konci čeho

bout: bout de cigarettenedopalek cigarety

bout: jusqu'au boutzcela, úplně, až do konce

dent: manger du bout des dentsnimrat se v jídle

force: être à bout de forcesbýt se silami u konce, být u konce svých sil

porter: à bout portantz bezprostřední blízkosti

pousser: pousser qqch jusqu'au boutdotáhnout co (až) do konce

table: le haut bout de la tablečestné místo u stolu

table: le bas bout de la tablekonec stolu proti čestnému místu

venir: venir à bout de qqchzdolat, zvládnout co

course: à bout de coursevysílený, vyčerpaný

réduire: réduire en bouillierozmačkat na kaši

bouillie: hovor. C'est de la bouillie pour les chats.To je pro kočku.

bouillie: mettre qqn en bouillierozdrtit koho na kaši

bout: savoir qqch sur le bout du doigtmít co v malíčku

bout: mener qqn par le bout du nezvodit koho za nos

compte: au bout du compte, tout compte faitkonec konců, konečně, nakonec, (a tak) přece jen

culbute: au bout du fossé, la culbutevšechno má svůj konec o riskantním podniku

dent: rire du bout des dentsnutit se do smíchu, smát se nuceně

doigt: savoir qqch sur le bout du doigtmít co v malíčku

doigt: connaître qqch sur le bout du doigtznát co jako své boty

fossé: Au bout du fossé, la culbute.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

impatience: bouillir d'impatiencehořet nedočkavostí

lèvre: manger du bout des lèvresnimrat se v jídle

marmite: faire bouillir la marmitepřispívat na rodinu

monde: C'est le bout du monde.To je konec světa je to daleko.

nerf: être à bout de nerfsbýt s nervy u konce

nez: mener qqn par le bout du nezvodit koho za nos

ongle: jusqu'au bout des ongleskaždým coulem, vrchovatě

savoir: Il le sait sur le bout du doigt.Má to v malíčku.

tunnel: voir le bout du tunnel(u)vidět světlo na konci tunelu

brambor: vařené/opékané bramborypommes de terre bouillies/sautées

dotáhnout: dotáhnout co (až) do koncepousser qqch jusqu'au bout

kašička: dětská kašičkabouillie pour bébé

krupicový: krupicová kašebouillie de semoule

nadranc: mít nervy nadrancêtre à bout de nerfs

ovesný: ovesná kašebouillie d'avoine, porridge

popadat: přen. sotva popadat dechêtre à bout de souffle

za: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

čaj: postavit na čajfaire bouillir l'eau pour du thé

konec: na konci uliceau bout de la rue

na: Jděte až na konec ulice.Allez jusqu'au bout de la rue.

na: dojít na konec světaarriver au bout du monde

dno: dostat se na dnoêtre au bout de ses écus

dojít: Došel mu dech.Il est à bout de souffle.

drát: hovor. mít koho na drátěavoir qqn au bout du fil

chytit: chytit co za správný konecprendre qqch par le bon bout

jazyk: mít slovo na jazykuavoir un mot sur le bout de la langue

malíček: mít co v malíčkuconnaître/savoir qqch sur le bout des doigts

mátoha: být jako mátohaêtre à bout de force

mrskat: umět co, jako když bičem mrskáconnaître qqch sur le bout des doigts

nechat: nechat se vodit za nosse laisser mener par le bout du nez

nos: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

popadnout: popadnout co za pravý konecsaisir qqch par le bon bout

přijít: přijít čemu na kloubvenir à bout de qqch

rohlík: opít koho rohlíkemmener qqn par le bout du nez

slovo: mít slovo na jazykuavoir un mot sur le bout de la langue

svět: To je konec světa je to daleko.C'est le bout du monde.

tahat: tahat koho za nosmener qqn par le bout du nez

u: být u konce s dechemêtre à bout de souffle

uchopit: uchopit co za správný/špatný konecprendre qqch par le bon/mauvais bout

var: dostat se do varucommencer à bouillir

vodit: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

vzít: vzít co za pravý/správný konectenir le bon bout de qqch