Hlavní obsah

ongle [ɔ̃gl]

Vyskytuje se v

anglais: un Anglais/une AnglaiseAngličan/Angličanka

anglais: l'anglaisangličtina

anglaise: anglaiseslokny, lokýnky

capote: capote (anglaise)šprcka, guma prezervativ

anglais: clé anglaisefrancouzský klíč

anglais: assiette anglaisestudená mísa

anglais: hovor. capote anglaiseguma, šprcka prezervativ

bonbon: bonbon anglaisovocný bonbon, drops

mâtiné: français mâtiné d'anglaisfrancouzština smíšená s angličtinou

onglée: avoir l'ongléemít zalezlo za nehty

onglet: boîte à ongletspokosnice

thème: thème anglais/latinpřeklad do angličtiny/latiny

anglais: anglais des affairesobchodní angličtina

laqué: ongles laqués(na)lakované nehty

laquer: se laquer les ongleslakovat si nehty

limer: se limer les onglespilovat si nehty

souhaiter: anglais souhaitévyžadována znalost angličtiny v inzerátech s nabídkou práce

bec: se défendre bec et onglesbránit se zuby nehty

cvakátko: cvakátko na nehtycoupe-ongle(s)

francouzský: tech. francouzský klíčclé anglaise

klíč: tech. francouzský klíčclé anglaise

lak: lak na nehtyvernis à ongles

pilník: pilník na nehtylime à ongles

snídaně: anglická snídaněpetit-déjeuner anglais

studený: studená mísaassiette anglaise

trávník: anglický trávníkgazon anglais

anglicky: Mluvíte anglicky?Parlez-vous anglais ?

bránit: bránit co zuby nehtydéfendre qqch bec et ongles

krejcar: zaplatit co do krejcarupayer rubis sur l'ongle

nehet: bránit se zuby nehtyse défendre bec et ongles