Hlavní obsah

jazyk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (orgán) langue fvypláznout jazyk na kohotirer la langue à qqn
  2. (co tvarem připomíná jazyk) langue fgeol. ledovcový jazyklangue f glaciaire
  3. (soustava znaků k vyjadřování a sdělování) langue f, langage m, parole fcizí jazyklangue f étrangèrerománské jazykylangues f pl romanesúřední jazyklangue f officiellemateřský jazyklangue f maternelle
  4. (dílčí útvar jazyka) langage m, idiome m(žargon) jargon m

Vyskytuje se v

analytický: ling. analytický jazyklangue analytique

cizí: cizí jazykylangues étrangères

hovořit: hovořit plynně cizím jazykemparler couramment une langue étrangère

korektní: ling. politicky korektní jazyklangue politiquement correcte

mateřský: mateřský jazyklangue maternelle

mrtvý: mrtvý jazyklangue morte

plynně: hovořit plynně cizím jazykemparler couramment une langue étrangère

románský: románské jazykylangues romanes/latines

rozvázat: rozvázat komu jazykfaire parler qqn

výuka: výuka jazykůenseignement des langues

držet: držet jazyk za zuby(re)tenir sa langue, être motus et bouche cousue

mrštný: mít mrštný jazykavoir langue bien pendue

nabroušený: mít dobře nabroušený jazykavoir la langue bien pendue

slovo: mít slovo na jazykuavoir un mot sur le bout de la langue

svrbět: Svrbí ho jazyk.La langue lui démange.

šlapat: šlapat si na jazykavoir un fil sur la langue

analytique: langue analytiqueanalytický jazyk vyjadřující gramatické vztahy pomocnými slovy a pevným slovosledem

chargé: langue chargéepotažený jazyk

étranger: langues étrangèrescizí jazyky

français: langue françaisefrancouzský jazyk

isolant: ling. langues isolantesizolační jazyky

littéraire: langue littérairespisovný jazyk

maltraiter: maltraiter la languelámat jazyk

national: langue nationalenárodní jazyk

oriental: langues orientalesorientální jazyky

ouralien: ling. langues ouraliennes, l'ouralienuralské jazyky

polyglotte: interprète polyglotte= tlumočník ovládající několik jazyků

signe: langage des signesznakový jazyk

source: ling. langue sourcezdrojový jazyk

travail: langue de travailjednací jazyk na konferenci ap.

exprimer: savoir s'exprimer en plusieurs languesumět hovořit několika jazyky

officiel: langue officielleúřední jazyk

soutenu: langue soutenuespisovný jazyk

bœuf: avoir un bœuf sur la languedržet jazyk za zuby

cheveu: avoir un cheveu sur la languešlapat si na jazyk šišlat

cousu: avoir bouche cousuedržet jazyk za zuby

délier: délier la langue de qqnrozvázat komu jazyk

embarrasser: Sa langue s'embarrasse.Plete se mu jazyk.

langue: tirer la langue à qqnvypláznout jazyk na koho

langue: ne pas savoir tenir sa langueneumět držet jazyk za zuby

langue: avoir avalé sa languedržet jazyk za zuby

langue: avoir un cheveu sur la languešlapat si na jazyk

parenté: parenté entre deux languespříbuznost dvou jazyků

pâteux: avoir la bouche pâteusešlapat si na jazyk

tenir: tenir sa languedržet jazyk za zuby

vipère: langue de vipèrezlý jazyk