Hlavní obsah

signe [siɲ]

Podstatné jméno mužské

  1. znamení dobré, špatné ap., známka nemoci ap.
  2. pokynlangage des signesznaková řeč hluchoněmýchen signe de qqchna znamení čeho
  3. značka, znaménko interpunkční, matematické ap., znak

Vyskytuje se v

signer: (po)křižovat se, poznamenat se křížemse signer

abréviatif: zkratka značkasigne abréviatif

arbitraire: arbitrárnost jazykového znakuarbitraire du signe

contrat: podepsat smlouvusigner un contrat

diacritique: diakritické znaménkosigne diacritique

indicatif: příznak nemocisigne indicatif d'une maladie

reconnaissance: poznávací znamenísigne de reconnaissance

ponctuation: interpunkční znaménkosigne de ponctuation

diable: uzavřít smlouvu s ďáblemsigner un pacte avec le diable

particulier: zvláštní znamení: žádnásignes particuliers : néant

dělit: děleno znaménkosigne de division

grafický: grafické značkysignes graphiques

hlava: (souhlasné) přikývnutí hlavousigne affirmatif de la tête

jevit: jevit známky únavydonner des signes de fatigue

kříž: znamení křížesigne de la croix

násobit: násobeno znaménkosigne de multiplication

náznak: bez náznaku odporusans aucun signe de désaccord

pokynutí: pokynutí hlavysigne de tête

poznávací: poznávací znamenísigne de reconnaissance

řeč: posunková/znaková řečlangage des signes

smlouva: podepsat smlouvusigner un contrat

zkratka: zkratka značkasigne abréviatif

znakový: znaková řeč hluchoněmýchlangage des signes

znamení: dávat (tajná) znamení komufaire à qqn des signes d'intelligence

znaménko: diakritická znaménkasignes diacritiques

známka: jevit známky únavydonner des signes de fatigue

zvláštní: zvláštní znamenísigne particulier

zakroutit: zakroutit pochybovačně hlavousecouer la tête en signe de doute

život: nejevit známky životane pas donner signe de vie

signe: znaková řeč hluchoněmýchlangage des signes