Hlavní obsah

chargé [ʃaʀʒe]

Vyskytuje se v

charger: de qqch naložit (si) na sebe co nákladse charger

femme: hospodyně najatáfemme de charge

prise: zaopatření, převzetí do péčeprise en charge

alourdir: zvýšit nákladyalourdir les charges

calendrier: mít nabitý programavoir un calendrier très chargé

charge: prohýbat se pod tíhou čehoployer sous la charge de qqch

déductible: náklady odpočitatelné z příjmucharges déductibles du revenu

déposséder: zbavit funkce, sesadit z funkce kohodéposséder qqn de sa charge

explosif: trhavinová náložcharge d'explosif

fiscal: daňové zatíženícharges fiscales

hérédité: dědičná zátěž, dědičné zatíženílourde hérédité, hérédité chargée

prendre: vzít si koho/co na starostprendre qqn/qqch en charge

revanche: na oplátkuà charge de revanche

utile: užitečné zatížení vozidlatech. charge utile d'un véhicule

camion: naložit/vyložit kamioncharger/décharger un camion

navire: nákladná loďnavire de charge

répartir: rozdělit nákladyrépartir les charges

cenný: cenné psanílettre chargée

dovolený: dovolené zatíženícharge admissible

důkaz: shromáždit důkazy proti komuréunir des charges contre qqn

duše: péče o dušicharge d'âme

mrtvý: mrtvá váhaekon. charge morte, tech. poids mort

na: vzít si koho/co na starostprendre qqn/qqch en charge

náboj: kladný nábojcharge positive

náklad: na náklady kohoà la charge de qqn

program: mít nabitý programavoir un calendrier très chargé

revanš: na revanšà charge de revanche

těžký: mít těžký žaludekavoir l'estomac chargé

tíha: pod tíhou čehosous le poids/la charge de qqch

zatížení: celkové/dovolené/maximální zatíženícharge totale/admissible/maximum

žaludek: mít těžko v žaludkuavoir l'estomac chargé

dopis: doporučený/obchodní/cenný/průvodní dopislettre recommandée/commerciale/chargée/d'envoi

zařídit: O to se nestarejte, já to zařídím.Ne vous en faites pas, je m'en charge(rai).

chargé: zástupce/zástupkyně, reprezentant/reprezentantkachargé/-ée de mission