Hlavní obsah

nos

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (čichové ústrojí) nez mhovor. blase m, pif m
  2. (co je podobné nosu) nez m, bec m

Vyskytuje se v

aquilin: orlí nosnez aquilin

brassée: nosit co v plných náručích, nosit náruče čehoporter qqch à brassées

couver: nosit v sobě nemoc zárodkycouver (une maladie)

dégoûté: ohrnovat nosfaire le dégoûté

deuil: nosit smutekporter le deuil

hémorragie: krvácení z nosuhémorragie nasale

marmite: = rozpláclý ohrnutý noshovor. nez en pied de marmite

moucher: utřít dítěti nosmoucher un enfant

porter: nosit kalhoty o panovačné ženěporter la culotte

région: dans nos régionsv našich končinách

voyage: voyage de nocessvatební cesta

grimace: šklebit se, ohrnovat nosfaire la grimace

latitude: sous nos latitudesv našich zeměpisných šířkách

notre: à notre époquev naší době

antenne: mít dobrý nosavoir des antennes

bout: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

fourrer: strkat nos do cizích věcífourrer son nez partout

habit: Zdání klame., Ne každý mnich, kdo kutnu nosí.L'habit ne fait pas le moine.

mouton: Revenons à nos moutons.Vraťme se k naší věci.

nez: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

pif: mít nos dobrou intuiciavoir du pif

revenir: Revenons à nos moutons.Vraťme se k věci.

route: Nos routes se sont croisées.Naše cesty se zkřížily.

dát: dát si do nosuse taper un bon repas

diamantový: noce de diamantdiamantová svatba

letopočet: après Jésus-Christ, de notre ère, de l'Ère communenašeho letopočtu

náš, naše: à notre guiseob. po našem

odpustit: Pardonne-nous nos offenses.Odpusť nám naše viny.

pán: Notre SeigneurPán Bůh

plný: nosit co v plných náručíchporter qqch à brassées

před, přede: ujet komu před nosemfiler à qqn sous le nez

smutek: nosit smutekporter/prendre le deuil

stříbrný: noces d'argentstříbrná svatba

svatba: être invité à la noce de qqnbýt pozvaný na čí svatbu

svatební: nuit de nocessvatební noc

téct: Teče mu z nosu.Son nez coule.

utřít: utřít dítěti nosmoucher un enfant

úžas: à notre (grande) stupeurk našemu (velkému) úžasu

v, ve: de nos joursv dnešní době

za: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

zlatý: noce d'orzlatá svatba

porouchat se: Notre voiture est tombée en panne.Porouchalo se nám auto.

šťourat (se): šťourat se v nosese fourrer les doigts dans le nez

ucpaný: mít ucpaný nosavoir le nez bouché, avoir le plein nez

vlas: nosit dlouhé vlasyporter les cheveux longs

zlato: nosit zlatoporter de l'or

ztratit se: Notre enfant a disparu.Ztratilo se nám dítě.

cizí: strkat nos do cizích věcífourrer son nez partout

dávat si: dávat si do nosuse taper un bon repas

dlouhý: (u)dělat dlouhý nos na kohofaire un pied de nez à qqn

dobrý: mít dobrý nosavoir du flair

dříví: nosit dříví do lesaporter de l'eau à la mer

hlava: nosit co v hlavěporter qqch dans sa tête

nechat: nechat se vodit za nosse laisser mener par le bout du nez

nos: ohrnovat nos nad čímtordre le nez sur qqch

nosit: nosit koho v srdciporter qqn dans son cœur

ohrnout: expr. ohrnout nad čím nosrenâcler, rechigner à qqch

praštit: praštit koho přes nosprendre au nez de qqn

přeletět: Co mu přelítlo přes nos?Quelle mouche l'a piqué ?

rovnou: expr. (jít) rovnou za nosem(aller) tout droit devant soi

strkat: strkat nos do čeho, kamfourrer son nez dans qqch

tahat: tahat koho za nosmener qqn par le bout du nez

noce: nocessvatba, sňatek obřad

udělat: udělat na koho dlouhý nosfaire un pied de nez à qqn

věc: strkat nos do cizích věcífourrer son nez partout

vodit: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

vysoko: nosit hlavu vysokopavaner

zabouchnout: zabouchnout komu dveře před nosemclaquer la porte au nez de qqn

zacpat: zacpat si nosse boucher/se pincer le nez

zapřít: zapřít nos mezi očimanier l'évidence même