Hlavní obsah

nos

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (čichové ústrojí) nez mhovor. blase m, pif m
  2. (co je podobné nosu) nez m, bec m

Vyskytuje se v

noce: nocessvatba, sňatek obřad

aquilin: nez aquilinorlí nos

brassée: porter qqch à brasséesnosit co v plných náručích, nosit náruče čeho

couver: couver (une maladie)nosit v sobě nemoc zárodky

dégoûté: faire le dégoûtéohrnovat nos

deuil: porter le deuilnosit smutek

hémorragie: hémorragie nasalekrvácení z nosu

marmite: hovor. nez en pied de marmite= rozpláclý ohrnutý nos

moucher: moucher un enfantutřít dítěti nos

porter: porter la culottenosit kalhoty o panovačné ženě

porter: porter des cornesnosit parohy i hovor., přen.

voyage: voyage de nocessvatební cesta

grimace: faire la grimacešklebit se, ohrnovat nos

antenne: avoir des antennesmít dobrý nos

bout: mener qqn par le bout du nezvodit koho za nos

fourrer: fourrer son nez partoutstrkat nos do cizích věcí

habit: L'habit ne fait pas le moine.Zdání klame., Ne každý mnich, kdo kutnu nosí.

moucher: iron. ne pas se moucher du coudenevidět si na špičku nosu

nez: mener qqn par le bout du nezvodit koho za nos

nez: faire un pied de nez à qqn(u)dělat dlouhý nos na koho

noce: n'être pas à la nocebýt na tom zle, být v tísni

pif: avoir du pifmít nos dobrou intuici

dát: dát si do nosuse taper un bon repas

diamantový: diamantová svatbanoce de diamant

plný: nosit co v plných náručíchporter qqch à brassées

před, přede: ujet komu před nosemfiler à qqn sous le nez

smutek: nosit smutekporter/prendre le deuil

stříbrný: stříbrná svatbanoces d'argent

svatba: být pozvaný na čí svatbuêtre invité à la noce de qqn

svatební: svatební nocnuit de noces

téct: Teče mu z nosu.Son nez coule.

utřít: utřít dítěti nosmoucher un enfant

za: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

zlatý: zlatá svatbanoce d'or

šťourat (se): šťourat se v nosese fourrer les doigts dans le nez

ucpaný: mít ucpaný nosavoir le nez bouché, avoir le plein nez

vlas: nosit dlouhé vlasyporter les cheveux longs

zlato: nosit zlatoporter de l'or

cizí: strkat nos do cizích věcífourrer son nez partout

dávat si: dávat si do nosuse taper un bon repas

dlouhý: (u)dělat dlouhý nos na kohofaire un pied de nez à qqn

dobrý: mít dobrý nosavoir du flair

dříví: nosit dříví do lesaporter de l'eau à la mer

hlava: nosit co v hlavěporter qqch dans sa tête

nechat: nechat se vodit za nosse laisser mener par le bout du nez

nosit: nosit koho v srdciporter qqn dans son cœur

ohrnout: expr. ohrnout nad čím nosrenâcler, rechigner à qqch

praštit: praštit koho přes nosprendre au nez de qqn

přeletět: Co mu přelítlo přes nos?Quelle mouche l'a piqué ?

rovnou: expr. (jít) rovnou za nosem(aller) tout droit devant soi

strkat: strkat nos do čeho, kamfourrer son nez dans qqch

tahat: tahat koho za nosmener qqn par le bout du nez

udělat: udělat na koho dlouhý nosfaire un pied de nez à qqn

věc: strkat nos do cizích věcífourrer son nez partout

vodit: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

vysoko: nosit hlavu vysokopavaner

zabouchnout: zabouchnout komu dveře před nosemclaquer la porte au nez de qqn

zacpat: zacpat si nosse boucher/se pincer le nez

zapřít: zapřít nos mezi očimanier l'évidence même