Hlavní obsah

bout [bu]

Podstatné jméno mužské

  1. konec prostorově, tyče ap., kraj, špičkaau bout de qqchna konci čehobout de cigarettenedopalek cigarety
  2. konec časově, roku ap.jusqu'au boutzcela, úplně, až do konce
  3. au bout de qqch po čem, za časově
  4. kus, kousek sýra, papíru, dřeva ap.hovor. mettre les boutsodkráčet, odporoučet se

Vyskytuje se v

dent: du bout des dentsbez chuti, přen. zdráhavě, neochotně

doigt: le bout du doigtkonec prstu

femme: un (petit) bout de femmedětinská žena

dent: manger du bout des dentsnimrat se v jídle

force: être à bout de forcesbýt se silami u konce, být u konce svých sil

porter: à bout portantz bezprostřední blízkosti

pousser: pousser qqch jusqu'au boutdotáhnout co (až) do konce

table: le haut bout de la tablečestné místo u stolu

table: le bas bout de la tablekonec stolu proti čestnému místu

venir: venir à bout de qqchzdolat, zvládnout co

course: à bout de coursevysílený, vyčerpaný

chandelle: brûler la chandelle par les deux boutsplýtvat penězi/silami

compte: au bout du compte, tout compte faitkonec konců, konečně, nakonec, (a tak) přece jen

culbute: au bout du fossé, la culbutevšechno má svůj konec o riskantním podniku

dent: rire du bout des dentsnutit se do smíchu, smát se nuceně

doigt: savoir qqch sur le bout du doigtmít co v malíčku

doigt: connaître qqch sur le bout du doigtznát co jako své boty

fossé: Au bout du fossé, la culbute.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

joindre: joindre les deux boutsvyjít s penězi

lèvre: manger du bout des lèvresnimrat se v jídle

monde: C'est le bout du monde.To je konec světa je to daleko.

nerf: être à bout de nerfsbýt s nervy u konce

nez: mener qqn par le bout du nezvodit koho za nos

ongle: jusqu'au bout des ongleskaždým coulem, vrchovatě

savoir: Il le sait sur le bout du doigt.Má to v malíčku.

tunnel: voir le bout du tunnel(u)vidět světlo na konci tunelu

dotáhnout: dotáhnout co (až) do koncepousser qqch jusqu'au bout

nadranc: mít nervy nadrancêtre à bout de nerfs

popadat: přen. sotva popadat dechêtre à bout de souffle

vystačit: vystačit s peněziboucler son budget, joindre les deux bouts

za: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

konec: na konci uliceau bout de la rue

na: Jděte až na konec ulice.Allez jusqu'au bout de la rue.

na: dojít na konec světaarriver au bout du monde

dno: dostat se na dnoêtre au bout de ses écus

dojít: Došel mu dech.Il est à bout de souffle.

drát: hovor. mít koho na drátěavoir qqn au bout du fil

chytit: chytit co za správný konecprendre qqch par le bon bout

jazyk: mít slovo na jazykuavoir un mot sur le bout de la langue

kotva: přen. expr. zvednout kotvymettre les bouts/les voiles, lever l'encre, lever le camp

malíček: mít co v malíčkuconnaître/savoir qqch sur le bout des doigts

mátoha: být jako mátohaêtre à bout de force

mrskat: umět co, jako když bičem mrskáconnaître qqch sur le bout des doigts

nechat: nechat se vodit za nosse laisser mener par le bout du nez

nos: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

popadnout: popadnout co za pravý konecsaisir qqch par le bon bout

přijít: přijít čemu na kloubvenir à bout de qqch

rohlík: opít koho rohlíkemmener qqn par le bout du nez

slovo: mít slovo na jazykuavoir un mot sur le bout de la langue

svět: To je konec světa je to daleko.C'est le bout du monde.

tahat: tahat koho za nosmener qqn par le bout du nez

u: být u konce s dechemêtre à bout de souffle

uchopit: uchopit co za správný/špatný konecprendre qqch par le bon/mauvais bout

vodit: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

vzít: vzít co za pravý/správný konectenir le bon bout de qqch