Hlavní obsah

limite [limit]

Podstatné jméno ženské

  1. hranice, rozhraní mezi pozemky ap.
  2. mez, limit časový
  3. přen.pomezí, mez, pokrajcas limitekrajní případà la limitev krajním případěsans limitesneomezený, bezmezný, bez mezí
  4. mat., filoz.limita

Vyskytuje se v

limiter: se limiteromezit se, uskromnit se

âge: limite d'âgevěková hranice

délai: časový limit odezvyvýp. délai d'attente

limité: espace limitévymezený/omezený prostor

responsabilité: société à responsabilité limitée S. A. R. L.společnost s ručením omezeným S.R.O.

rupture: tech. limite de rupturemez pevnosti

société: société à responsabilité limitée S. A. R. L.společnost s ručením omezeným s.r.o.

dégât: limiter les dégâtszabránit nejhoršímu

dodržet: respecter la date limitedodržet termín dokončení ap.

hranice: limite d'âgevěková hranice

krajní: à la limite/rigueurv krajním případě

mez: dans les limites du possiblev mezích možností

mezní: vitesse limitelet. mezní rychlost

odtud: en toutes choses il y a une limitepřen. odtud (až) potud

omezený: société à responsabilité limitée S.A.R.L.společnost s ručením omezeným s.r.o.

případ: à la limitev krajním případě

ručení: société à responsabilité limitée S. A. R. L.společnost s ručením omezeným

společnost: société à responsabilité limitée S.A.R.L.společnost s ručením omezeným s.r.o.

únosnost: à la limite du tolérablena hranici únosnosti

věkový: limite d'âgevěková hranice

výkonnost: capacité limitée de rendementomezená výkonnost

konečný: délai ultime, date limitekonečná lhůta

svůj, svá, své, svoje: Il y a une limite à tout.Všechno má své meze.

zadní: date limitenejzazší termín

potud: En toutes choses il y a une limite.Všeho je odtud potud.

limite: cas limitekrajní případ