Hlavní obsah

responsabilité [ʀεspɔ̃sabilite]

Podstatné jméno ženské

  1. práv.odpovědnost
  2. ručeníresponsabilité civilepovinné ručenísociété à responsabilité limitée S. A. R. L.společnost s ručením omezeným S.R.O.
  3. (z)odpovědnost

Vyskytuje se v

limité: société à responsabilité limitéespolečnost s ručením omezeným

pénal: responsabilité pénaletrestní odpovědnost

société: société à responsabilité limitée S. A. R. L.společnost s ručením omezeným s.r.o.

supporter: supporter une responsabilité/des risquesnést zodpovědnost/rizika

hmotný: responsabilité matériellehmotná odpovědnost

odmítat: décliner toute responsabilité de qqchodmítat veškerou (z)odpovědnost za co

odpovědnost: assumer une responsabilitépřevzít (z)odpovědnost

odpovědný: responsabilité odpovědná funkce/odpovědné místo

omezený: société à responsabilité limitée S.A.R.L.společnost s ručením omezeným s.r.o.

povinný: assurance au tiers, responsabilité civile (automobile)povinné ručení

převzít: assumer une responsabilitépřevzít (z)odpovědnost

ručení: assurance au tiers, responsabilité civile (automobile)povinné ručení

společnost: société à responsabilité limitée S.A.R.L.společnost s ručením omezeným s.r.o.

veškerý: décliner toute responsabilité de qqchodmítat veškerou (z)odpovědnost za co

nést: assumer la responsabilité de qqchnést odpovědnost za co

responsabilité: responsabilité civilepovinné ručení