Hlavní obsah

odmítat

Nedokonavé sloveso

  1. (nepřijímat nabízené) refuser, décliner
  2. (nechtít činit) co komu refuser qqch à qqn
  3. (zamítat) refuser
  4. (popírat, neuznávat) rejeter, repousser(zodpovědnost) dénierodmítat veškerou (z)odpovědnost za codécliner toute responsabilité de qqch

Vyskytuje se v

odpovědnost: odmítat veškerou (z)odpovědnost za codécliner toute responsabilité de qqch

veškerý: odmítat veškerou (z)odpovědnost za codécliner toute responsabilité de qqch

odmítat: odmítat veškerou (z)odpovědnost za codécliner toute responsabilité de qqch