Hlavní obsah

odpovědnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (ručení za něco) za koho/co responsabilité f de qqn/qqchudělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périlsmít odpovědnost za coêtre responsable de qqchpřevzít (z)odpovědnostassumer une responsabilitéodmítat veškerou (z)odpovědnost za codécliner toute responsabilité de qqch
  2. (vlastnost odpovědného) responsabilité f

Vyskytuje se v

hmotný: responsabilité matériellehmotná odpovědnost

odmítat: décliner toute responsabilité de qqchodmítat veškerou (z)odpovědnost za co

převzít: assumer une responsabilitépřevzít (z)odpovědnost

veškerý: décliner toute responsabilité de qqchodmítat veškerou (z)odpovědnost za co

vlastní: faire qqch à ses risques et périlsudělat co na vlastní odpovědnost

nést: assumer la responsabilité de qqchnést odpovědnost za co

pénal: responsabilité pénaletrestní odpovědnost

péril: faire qqch à ses risques et périlsudělat co na vlastní odpovědnost

odpovědnost: faire qqch à ses risques et périlsudělat co na vlastní odpovědnost