Hlavní obsah

terme [tεʀm]

Vyskytuje se v

terme: à termetermínový

acception: dans toute l'acception du termev plném slova smyslu

court: à court terme, à courte échéancekrátkodobý

élogieux: parler de qqn en termes élogieuxmluvit o kom pochvalně

éloquent: s'exprimer en termes éloquentsvyjádřit se přesvědčivě

large: au sens large du termev širším slova smyslu

sens: au sens strict/large du termev úzkém/širokém slova smyslu

vague: terme vagueneurčitý výraz

prêt: prêt à court/long termekrátkodobá/dlouhodobá půjčka

člen: termes de la propositionling. větné členy

dovést: mener une œuvre à termedovést dílo do konce

konec: mener une œuvre à termedovést dílo do konce

lhůta: passé ce terme...po uplynutí této lhůty...

plán: programme à court termekrátkodobý plán

přesvědčivě: s'exprimer en termes éloquentsvyjádřit se přesvědčivě

půjčka: prêt à court termeekon. krátkodobá půjčka

slovo: en propres termestýmiž slovy

široký: au sens large du termev širším slova smyslu

špatně: être en mauvais termes avec qqnvycházet s kým špatně

termín: accoucher à termeporodit v termínu

termínovaný: compte à termefin. termínovaný vklad

vklad: placement à long/court termedlouhodobý/krátkodobý vklad

výraz: terme médicallékařský výraz

znění: termes d'une loipráv. znění zákona

majeur: (terme) majeurvyšší termín v sylogizmu