Hlavní obsah

terme [tεʀm]

Vyskytuje se v

majeur: (terme) majeurvyšší termín v sylogizmu

acception: dans toute l'acception du termev plném slova smyslu

court: à court terme, à courte échéancekrátkodobý

élogieux: parler de qqn en termes élogieuxmluvit o kom pochvalně

éloquent: s'exprimer en termes éloquentsvyjádřit se přesvědčivě

large: au sens large du termev širším slova smyslu

sens: au sens strict/large du termev úzkém/širokém slova smyslu

vague: terme vagueneurčitý výraz

prêt: prêt à court/long termekrátkodobá/dlouhodobá půjčka

člen: ling. větné členytermes de la proposition

dovést: dovést dílo do koncemener une œuvre à terme

konec: dovést dílo do koncemener une œuvre à terme

lhůta: po uplynutí této lhůty...passé ce terme...

plán: krátkodobý plánprogramme à court terme

přesvědčivě: vyjádřit se přesvědčivěs'exprimer en termes éloquents

půjčka: ekon. krátkodobá půjčkaprêt à court terme

slovo: týmiž slovyen propres termes

slovo: (řečeno) jinými slovyen d'autres termes

široký: v širším slova smysluau sens large du terme

špatně: vycházet s kým špatněêtre en mauvais termes avec qqn

termín: porodit v termínuaccoucher à terme

termín: termín splatnostiterme échéant

termínovaný: fin. termínovaný vkladcompte à terme

vklad: dlouhodobý/krátkodobý vkladplacement à long/court terme

výraz: lékařský výrazterme médical

znění: práv. znění zákonatermes d'une loi