Hlavní obsah

výraz

Vyskytuje se v

lidový: lidové výrazymots populaires

mírnit se: mírnit se ve výrazechménager ses expressions

povýšený: povýšený výrazair supérieur

familier: hovorový výrazexpression familière

locution: ustálený výraz, ustálené slovní spojenílocution figée

ménager: mírnit se ve výrazechménager ses expressions

supériorité: výraz povýšenostiair de supériorité

vague: neurčitý výrazterme vague

visage: měnit výraz tvářechanger de visage

dévouement: Přijměte prosím výraz mé hluboké oddanosti. v dopiseVeuillez agréer l'expression de mon entier dévouement.

absent: duchem nepřítomný výrazair absent

expression: Přijměte, prosím, výraz mé úcty., S úctou. v dopiseVeuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

výraz: lékařský výrazterme médical